Skip to main content

Samrådet om Skutbergets utveckling klart – rekordmånga synpunkter har kommit in

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2018 11:22 CEST

Förslag till väderskydd på Skutberget

Nu är samrådet för utvecklingen av Skutberget klart. Det har kommit in närmare 1 000 synpunkter på detaljplanen för temaparken och drygt 500 som rör planprogrammet för frilufts- och rekreationsområdet. 

Många har yttrat sig om båda planerna, vilket gör att flera yttranden finns registrerade dubbelt. Siffrorna är dessutom ännu lite osäkra eftersom samma synpunkt i vissa fall har lämnats in både digitalt och manuellt. Det exakta antalet inkomna yttranden på respektive plan kan vi redovisa först i höst. 

Synpunkterna är av blandad karaktär, både positiva och negativa.

– Det är bra att så många tagit chansen att ge sina synpunkter på Skutbergets utveckling, så att vi har möjlighet att göra förslagen ännu bättre. Det är också roligt att det kommit in många positiva synpunkter, vilket är ovanligt under ett samråd. Det är ju naturligt att de som vill förändra de förslag vi presenterar väljer att tycka till, säger kommundirektör Ulf Nyqvist.

Nu ska en sammanställning av alla synpunkter göras, som kommer att vara klar i höst.

– Vi behöver tid på oss för att gå igenom synpunkterna och se hur de kan påverka förslagen till detaljplanen för temaparken och planprogrammet för frilufts- och rekreationsområdet. Det är viktigt att vi går igenom alla synpunkter noga och inte stressar fram en analys. Vårt fokus är att hitta de bästa lösningarna för området utifrån de synpunkter vi har fått in, säger Ingrid Näsström, stadsbyggnadsdirektör.

Vad händer nu?

De inkomna synpunkterna ska nu gås igenom och sammanfattas. Utifrån dessa görs eventuella bearbetningar av detaljplanen för temaparken och planprogrammet för frilufts- och rekreationsområdet. Därefter lämnas planerna vidare för politisk behandling. Detaljplanen för temaparken kommer att gå ut på en andra remissrunda (granskning) innan kommunfullmäktige slutligen fattar beslut om planen.

För mer information kontakta:

Emelie Öhrn, stadsbyggnadsplanerare, telefon 054-540 45 47

Ann Catrin Kärnä, översiktsplanerare, telefon 054-540 10 75

Debora Karlsson, kommunikationsstrateg, telefon 054-540 10 20

Bifogade filer

PDF-dokument