Skip to main content

Skog i Molkom sparas från avverkning

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2019 07:37 CET

Delar av den skog som Karlstads kommun tidigare haft planer på att avverka i Molkom kommer nu att sparas. Kommunen har valt att inte avverka dels för att Skogsstyrelsen inventerat området och hittat naturvärden och dels på grund av synpunkter från boende i Molkom.

Kommunen planerar en rad olika skogsåtgärder i Molkom. Det handlar om gallring, röjning, avverkning och att anlägga en skogsväg i området. Efter ett möte med de boende i området har kommunen valt att ändra delar av planen.

- På mötet var det många som var oroliga över avverkningen som skulle ske i friluftsområdet. Vi förstår att skogen är viktig för friluftslivet och när Skogsstyrelsen dessutom hittat naturvärden där väljer vi att inte gå vidare med avverkningen i den delen med naturvärde, säger Håkan Eriksson, enhetschef för Skog och friluftsliv på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Kortare skogsväg

Även den planerade skogsvägen väckte en del farhågor.

- Vi behöver ha en skogsväg i området så vi kan tyvärr inte ta bort den helt. För att vägen inte ska märkas från elljusspåret så har vi valt att korta ner den cirka 50 meter. Jag tror att det blir en bra lösning, säger Håkan Eriksson.

Liten avverkning för att skapa lövträdsridå

En del av den planerade avverkningen i friluftsområdet kommer fortfarande att genomföras.

- I utkanten av det område som vi nu inte längre ska avverka finns en mängd vindfällen. Här kommer vi att ta bort dem och ytterligare granar för att friställa grova björkar. Så det blir en liten avverkning men inte alls så stor som vi tidigare tänkt. Det här gör vi för att skapa en lövträdsridå ut mot elljusspåret, säger Håkan Eriksson.

Ska se över skötselplanen

- För att skapa en frisk och säker skog i friluftsområdet kommer vi att se över vår skötselplan. Nu när vi inte avverkar hela det tänkta området behöver vi hitta ett sätt att göra mindre åtgärder för att sköta om skogen som ska gynna friluftslivet, säger Håkan Eriksson.

Arbeten börjar i mars

Övriga planerade skogåtgärder med gallring och röjning kommer att fortsätta som planerat. Planen är att skogsåtgärderna kommer att genomföras i mars men det kan bli ändringar på grund av väder och markförhållanden.

För mer information kontakta

Håkan Eriksson, enhetschef skog och friluftsliv, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 69 52