Skip to main content

Tre landsbygdsföreningar får dela på 246 000 kronor

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2019 16:01 CET

Karlstads kommun ger 246 000 kronor i bidrag till tre landsbygdsföreningar så att de kan renovera och förbättra deras samlingslokaler. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt möte den 12 mars.

Alsters sockens hembygdsförening får 91 000 kronor för att renovera sina fastigheter på Tälleruds hembygdsgård.

Graninge fastigheter ekonomisk förening får 70 000 kronor för att byta ut de gamla plastgolven mot trägolv i matsalen på Graninge kulturcenter i Molkom.

Älvenäs bygdegårdsförening håller på att bygga om sina lokaler och har tidigare fått medel för att starta upp arbetet. Nu får de 85 000 kronor för att också bygga en ny scen i sina lokaler i Vålberg.

“Det är när människor möts som nya idéer utvecklas”

— I vår tilldelning av landsbygdsmedel har vi den här gången fokuserat på mötesplatser. För det är när människor möts, som nya idéer utvecklas, säger Jonas Orgum (C), ordförande i Karlstads kommuns landsbygdsråd.

Landsbygdsstödet

Varje år avsätts 500 000 kronor för att utveckla Karlstads kommun utanför den centrala tätorten. Stödet kan sökas av icke kommersiella aktörer och kan gå till bland annat utveckling och kompetenshöjande insatser, marknadsföring och kommunikation, kulturyttringar samt kommunal medfinansiering tillsammans med andra finansiärer.

Landsbygdsrådet

Syftet med landsbygdsrådet är att lyfta utvecklingsmöjligheter utanför tätorten Karlstad och öka medvetenheten om de behov som finns på landsbygden, både bland boende, företag och organisationer. Målet är att landsbygden ska få bättre förutsättningar för utveckling som leder till ökad tillväxt och fler jobbmöjligheter.

Rådet består av nio ledamöter, varav två kommer från kommunstyrelsen och sju ledamöter representerar personer som bor eller verkar på landsbygden.

För mer information kontakta:
Jonas Orgum, landsbygdsrådets ordförande (C), telefonnummer: 076-772 16 36
Henrik Lindholm, Landsbygdsutvecklare Karlstads kommun, telefonnummer: 054-540 10 33