Skip to main content

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 19 juni

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 16:59 CEST

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.


Upphandling av tvättservice och textilier

Det företag som vård- och omsorgsförvaltningen har avtal med när det gäller tvättservice och tillhandahållande av textilier har gått i konkurs och därför finns behov av att genomföra en ny upphandling.

Beslut

En upphandling genomförs med avtalstid från och med 2019-12-02 till och med 2023-12-31 med möjlighet till förlängning totalt två år. Upphandlingsdokumentet som tagits fram godkändes.

Dnr VON-2019-186 Dpl 14

Ansvarig handläggare: upphandlingsledare Karin Ljungh, 054-540 60 39.

Handlingsplan för avtalsuppföljning godkändes

I kommunen finns ett övergripande program med mål och riktlinjer för verksamheter som upphandlats och som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen och som riktar sig direkt till medborgare. Utifrån det kommunövergripande programmet har vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram en handlingsplan som ska fungera som ett stöd vid avtalsuppföljningar.

Beslut

Handlingsplanen godkändes och gäller för tiden intill mandatperiodens slut 2022.

VON-2019-188 Dpl 01

Ansvarig handläggare: beställarchef Per Söderberg, 054-540 54 52.

LOV införs inom daglig verksamhet

Vård- och omsorgsförvaltningen har genom ett politiskt initiativ från det blågröna styret i vård- och omsorgsnämnden fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa LOV inom daglig verksamhet i syfte att öka valfriheten för personer med funktionsnedsättning.

Beslut

Återrapporteringen godkändes. Lagen om valfrihetssystem (LOV) införs inom daglig verksamhet och vård- och omsorgsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag och återkomma med förslag senast november 2019.

VON-2019-160 Dpl 00

Ansvarig handläggare: utvecklingsledare Monica Fredriksson, 054-540 55 12.

Bifogade filer

PDF-dokument