Skip to main content

Västra bron renoveras – enkelriktat för bil och buss

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2020 08:12 CET

Västra bron som går mellan Karlstads Teater och Residenstorget i centrala Karlstad ska nu renoveras. Under tiden som renoveringsarbetet pågår är endast ett körfält öppet i norrgående riktning. Cyklister och gående kan ta sig fram åt båda riktningar.

Västra bron byggdes 1940 och är vältrafikerad med både busstrafik, varutransporter och personbilar. För att stärka upp bron byter vi kantbalken. Vi kommer också separera fordonstrafiken från gång- och cykelbanan bättre, sätta upp ny belysning och byta ut räcken som får en gammaldags utformning. Vi kommer även skapa ytterligare ett övergångsställe på norra sidan av bron vid Teatern.

- Renoveringen av bron har varit på gång ett tag och nu blir den av. Bron stärks upp så den klarar trafik i många år framöver och samtidigt blir det en säkrare avgränsning mellan biltrafik och gående och cyklister, säger Kent Albinsson, projektledare.

Arbetet beräknas börja vecka 13 och vara klart i slutet av oktober 2020.

Avstängd för bil- och busstrafik in mot stan

Under tiden arbetet pågår kommer det inte vara möjligt att köra bil eller åka buss i södergående riktning över bron, alltså in mot centrum. Fordonstrafik kommer fortfarande kunna köra från stan, i norrgående riktning. Gående och cyklister kommer fortfarande kunna ta sig över bron i båda riktningar.

Busslinjerna 8, 2 och 5 påverkas av avstängningen. På Karlstadsbuss hemsida står det mer om hur busstrafiken påverkas. Båtbussarna kommer inte påverkas av arbetet utan kommer att kunna åka som vanligt under bron.

Påverkan fordonstrafik i centrala Karlstad

I en tid när Karlstad växer är det svårt att undgå att flera arbeten påverkar trafiken samtidigt. På grund av arbetet med Vikenförbindelsen är Tullhusgatan avstängd för fordonstrafik, gående och cyklister kan fortfarande ta sig fram längs gatan. 30 mars till 3 april kommer en del av Östra kanalgatan vara avstängd för bil- och busstrafik på grund av ett VA-arbete. Under delar av vecka 17, 18 och 19 kommer det pågå ett VA-arbete på Drottninggatan som också kommer att påverka framkomligheten för buss och bil.

För mer information kontakta:

Kent Albinsson, projektledare 054-540 67 15

Lisa Hygge, kommunikationsstrateg, 054-540 68 34