Skip to main content

Vid misstanke om algblomning – undvik att bada

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2019 12:20 CEST

Vatten med algblomning

Under de senaste dagarna har flera karlstadsbor hört av sig med frågor om misstänkt algblomning. Finns misstanke om algblomning rekommenderar vi att avstå från bad. Algblomning förkommer naturligt i våra sjöar och vattendrag, ofta efter en längre period av värme. De kommunala badplatserna kontrolleras regelbundet och i samband med dessa kontroller görs en bedömning om algblomning förekommer. Vid dessa kontroller tas även bakterieprover av vattnet.

- I dagsläget har vi fått in mejl samt bilder på misstänkt algblomning vid flera badplatser vid Vänern men det kan finnas andra sjöar och vattendrag där det förekommer algblomning. Generellt är rådet att använda sunt förnuft och avstå från bad när misstanke om algblomning finns. Konstaterar vi algblomning vid kommunala badplatser sätter vi upp skyltar och informerar i kommunens egna kanaler, men det kan komma och gå fort och det är svårt för oss att vara ute med avrådan så fort algblomningen slagit till, säger Claes Andersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Alger i Vänern
Giftiga algblomningar i Vänern är ovanliga och inträffar oftast i instängda och övergödda vikar. Vid en algblomning blir ofta, men inte alltid, vattnet grumligt och färgat i exempelvis brunt eller grönt och kan i vissa fall lukta illa. Allt som är grumligt i vatten är inte algblomning, vattnet färgas och grumlas även av andra orsaker, till exempel av pollen.

På karlstad.se, kommunens Facebooksida samt på https://badplatsen.havochvatten.se/badplatsen/karta/ finns aktuell information om de badplatser där vi känner till att algblomning förekommer.

Några råd om det finns misstanke om algblomning
Om du misstänker algblomning vid din badplats bör du inte bada. Duscha av dig efteråt om du ändå badar. Var extra försiktig med småbarn och djur då de löper större risk att få i sig vatten vid bad. Låt inte hundar dricka vatten vid badstränder. Alger kan finnas kvar en period efter blomning så avvakta gärna med bad några dagar. 

Symptom vid kontakt med giftig algblomning
Människor som badar i vatten med giftiga alger kan få allergiska reaktioner, illamående, diarré, kräkningar eller feber. Speciellt småbarn är känsliga. Djur som dricker vattnet kan bli oroliga, få fradga, kramper och i värsta fall dö. 

Mer information 
Claes Andersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, telefon: 054-540 46 70
Britt Carlsson, enhetschef, miljöförvaltningen, telefon: 054-540 46 50
Monika Martinsson, kommunikationsstrateg, telefon: 054-540 47 07