Skip to main content

Stort intresse för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2016 11:00 CEST

Karlstads universitet har på uppdrag av Skolverket tagit fram en ny nätbaserad utbildning för personal inom skolan. Utbildningen Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper har på en vecka över 1 500 deltagare.

Den nätbaserade utbildningen ska sprida kunskap om hur lärare, rektorer och studiehandledare ska arbeta med kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Den ska ge förståelse för hur resultatet av kartläggningen kan ligga till grund för årskursplacering och planering av undervisningen. Utbildningen är intressant för alla som är delaktiga i arbetet med nyanlända elever inom de obligatoriska skolformerna, men kan också användas för personal i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Karlstads universitet ger sedan 2013 en nätbaserad utbildning i Bedömning och betyg. Den har idag över 24 000 deltagare. Den nya utbildningen är uppbyggd på liknande sätt och innehåller olika moduler. I slutet av mars öppnade den första modulen och i slutet av maj öppnar resterande tre moduler. I varje modul finns filmer, läs- och reflektionsuppgifter samt olika diskussionsforum där deltagarna kan utbyta erfarenheter med varandra.

Genom de nationella uppdragen från Skolverket att skapa nätbaserade uppdragsutbildningar breddas Karlstads universitets kompetens inom nätbaserad utbildning.

- Karlstads universitet har många uppdrag för Skolverket vad gäller fortbildning för lärare. Med våra kurser i Bedömning och betyg samt den nya kursen i Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper ligger vi nu i framkant vad gäller webbutbildningar för att nå ut till stora grupper av kursdeltagare. Det känns naturligtvis väldigt stimulerande att vi som lärosäte är med och utvecklar nya, flexibla sätt att utbilda yrkesverksamma, säger Camilla Johannesson, vd för Karlstads universitets uppdrags AB.

Fakta

Nätbaserade utbildningar eller mooc:s (massive open online course) är öppna, nätbaserade webbkurser som är skalbara, dvs skapade för ett stort antal deltagare.

Adress till webbkursen: kartlaggning.skolverket.se

Kontaktpersoner

Camilla Johannesson, vd Karlstads universitets uppdrags AB, 0702-531 300

Skolverkets upplysningstjänst, 08 - 527 332 00

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda. 

Karlstads universitets uppdrags AB är universitetets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Den nätbaserade utbildningen Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper är en uppdragsutbildning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.