Skip to main content

Brysselveteran tar över EU-kartläggning på nätet

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 08:00 CEST

Olof Allgårdh ansvarade för Sveriges rättsliga anpassning inför medlemskapet i EU. Han har arbetat med EU-frågor och gemenskapsrätt i över 18 år, med ett starkt engagemang för det svenska snuset och som tuff utmanare av vårt monopol för handel med alkohol. Nu tar han över som ny författare i Thomson Faktas EU-initiativ – en nättjänst för kartläggning av EU:s pågående lagstiftningsarbete.

EU-initiativ ges ut som en del av informationsförlaget Thomson Faktas tjänst EU-rätt på Internet. EU-initiativ redogör för samtliga liggande lagförslag inom EU och är ett oumbärligt verktyg för alla jurister, journalister, politiker, företagare m.fl. som vill hålla sig à jour med EU:s pågående lagstiftningsarbete. Sedan den 1 juli har Olof Allgårdh tagit över som författare i EU-initiativ. Från och med den 12 oktober finns hans texter publicerade och tillgängliga för Thomson Faktas kunder i EU-initiativ.

Olof Allgårdh är jur kand och var tidigare minister i den svenska EG-delegationen och tjänade under 25 år som diplomat bland annat i Bryssel och Washington. I Bryssel arbetade Olof Allgårdh även som lobbyist och juridisk rådgivare till svenska och amerikanska advokatbyråer. Under lång tid var han dessutom chef för Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel.

Olof Allgårdh var mycket aktiv för att Sverige skulle få fortsätta att marknadsföra snus. Han medverkade också i det uppmärksammade Franzén-målet, där en skånsk matvaruhandlare sålde vin i butiken i strid med Systembolagets monopol.

Kartläggning av arbetet i EU ger ökat svenskt inflytande
Enligt Olof Allgårdh är det mycket värdefullt att en kartläggning som EU-initiativ finns.
– Vi i Sverige bör veta vad som händer i EU. Ofta läser man i tidningar att kommissionen har fattat beslut i en viktig fråga när det i själva verket kanske bara är tal om en utredning. EU:s lagstiftningsarbete är en lång process och då gäller det att man får rätt perspektiv. Alla medlemsstater har ju en möjlighet att påverka denna process, säger han.

– En annan viktig sak är att en sådan här sammanställning visar departementen att även många intressenter utanför EU-sfären följer vad som händer inom EU noggrant.

Allgårdh skapar nytt område i EU-initiativ
I och med Olof Allgårds tillträde tillkommer ett nytt område in i EU-initiativ – ”Frihet säkerhet och rättvisa”. Området har vuxit starkt inom EU i takt med en ökad oro i världen, bland annat till följd av den allt mer utbredda terrorismen.
– Frihet, säkerhet och rättvisa är det område som föranleder mest lagstiftning idag. Det är egentligen inget traditionellt politikområde inom gemenskapsrätten, men efter terrordåden i USA den 11 september 2001 har det blivit allt mer omfattande, säger Olof Allgårdh.

– Det är intressant att Sverige till en början var tveksamt till om en gemensam bekämpning av brottslighet skulle vara en del av EU:s arbete. I dag är det ett allmänt krav från vår sida att EU tar det ansvaret.

Fakta om EU-rätt och EU-initiativ
Förlag: Thomson Fakta AB
Pris: Grundlicens inkl ett års abonnemang 4 895 kr exkl. moms
Finns att beställa på www.thomsonfakta.se/butik eller order@thomsonfakta.se

För mer information
Erika Gustafsson, redaktör, 08-587 670 25, 070-858 76 73
erika.gustafsson@thomson.com
Bild på författaren och tjänsten finns att få från Erika Gustafsson.

Om Thomson Fakta
Thomson Fakta (www.thomsonfakta.se) är ett informationsförlag inom den internationella informationskoncernen The Thomson Corporation. Thomson Fakta har funnits sedan 1979 och omsätter idag ca 160 miljoner kronor. Thomson Fakta är en ledande leverantör av integrerade informationslösningar och tillhandahåller information, verktyg till programvara och applikationer inom områdena juridik, skatt/ekonomi samt HR. The Thomson Corporation är noterat på börserna i New York och Toronto (NYSE, TSX:TOC).

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy