Skip to main content

Två bolag från KI Innovations får ta del av finansieringen för Innovativa Startups.

Nyhet   •   Maj 18, 2018 16:30 CEST

Well done!

Totalt delas 27 miljoner kronor ut till startup-bolag med innovativa affärsidéer i och med Vinnovas satsning Innovativa startups. Från KI Innovations återfinns Conpetence och Språk i Vården bland de utvalda bolagen och de får 300 000 kronor vardera.

Vinnova har bland drygt 400 företag valt ut 92 stycken unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer. Satsningen Innovativa Startups syftar till att finansiera utvecklingen av nyskapande varor eller tjänster, som kan bidra till ekonomisk tillväxt och nya jobb. Om allt går väl finns det möjlighet att få vidare anslag i en fas 2 av Innovatiova Startups.

KI Innovations representeras av projekten Conpetence som är en del av valideringsprocessen av den digitala plattformen Conpetence, och Språk i vården som utvecklar en app för smartphones. Appen är tänkt att fungera som ett verktyg för vårdpersonal i kommunikationen med patienter som inte pratar svenska.

-Detta är två intressanta och nyskapande projekt som vi tror kommer att kunna bidra till bättre sjukvård i framtiden och vi är förstås väldigt glada över att de kan få stöttning i sitt fortsatta arbete säger Åsa Kallas, projektledare på KI Innovations

Projekten som får finansiering har valts ut med hjälp av externa experter.

Kort om bolagen från KI Innovations:

Conpetence är en digital plattform som ger tillgång till världens experter, specialister och professionella via videosamtal i syfte att demokratisera kompetens och expertis för att tillgodose behoven av yrkesutövare runtom i världen såväl som deras klienter, kunder och patienter.

Språk i Vården utvecklar digitala översättningshjälpmedel för vårdsektorn genom en app som fungerar som ett verktyg som underlättar kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter som inte pratar svenska eller engelska. Förutom att stärka patientens säkerhet, integritet och medicinska följsamhet effektiviseras även vårdproduktionen.

För mer information om bolagen eller KI Innovations:

Maria Berner-Holmström, kommunikationsansvarig KI Innovations

Tel: 070-764 07 85
E-post: maria.holmstrom@kiinnovations.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.