Skip to main content

KI Innovations AB med när Vinnova vill utveckla nya affärer ur forskning

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2012 08:47 CEST

KI Innovations AB har fått ansvaret att fördela medel från Vinnova till lovande forskningsresultat som har en kommersiell potential. Det är Vinnovas utveckling av programmet Verifiering för tillväxt, som innebär starkare finansiella möjligheter att skapa affärer från pågående forskning.

Verifiering för tillväxt är ett program som möjliggör fördelning av medel i flera nivåer. Det innebär att varje projekt kan tilldelas maximalt 200 000 kronor. Redan nu har Vinnova planer på att utveckla satsningen med ytterligare kapital.

Tillväxtprogrammet syftar till att ge forskare vid universitet och högskolor möjlighet att utreda den kommersiella potentialen i tidiga forskningsresultat. Verifieringen ska ske genom en strukturerad och stöttande process där en affärscoach har ansvaret att driva värdehöjande aktiviteter som för projektet vidare.

– Den här satsningen innebär ett viktigt tillskott som kan ge snabbare besked om vilka projekt som verkligen har en kommersiell potential, säger Lilian Wikström, vd, KI Innovations AB. Vi får större möjligheter att i ett tidigt skede genomföra aktiviteter för att besvara nyckelfrågor genom till exempel marknadsanalyser eller utredningar om patenterbarhet.

Från Vinnovas sida följs satsningarna noggrant för att på sikt utveckla Sveriges innovationskraft.

– Vår roll är att se till att de processer och arbetssätt som utvecklats möjliggör en effektiv verifiering av forskningsresultat, säger Anna Tegnesjö, programansvarig vid Vinnova. Det handlar om att säkerställa kvalitet i varje enskilt fall.

Vinnova kan beskrivas som Sveriges innovationsmyndighet och är ett statligt verk under Näringsdepartementet. Totalt har ett 10-tal innovationskontor och Holdingbolag vid svenska universitet och högskolor i olika omfattning tilldelats liknande ansvar att fördela medel.

 

För kontakt med Karolinska Institutet Innovations AB:
Lilian Wikström, vd, telefon 070-453 31 17
Emma Kilstedt, projektledare för Verifiering för tillväxt vid KI Innovations, telefon 070-591 01 51

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera