Skip to main content

KI Innovations-företag på Mayo Clinic-konferens

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2017 11:32 CEST

Mattias Nilsson Benfatto vid Lexplore berättar om ambitionen att företagets metodik ska bli den nya standarden för tidig upptäckt av neurologiska funktionshinder. (Lexplore/Lars Lengquist)

Intresset för innovation är större än någonsin när Karolinska Institutet tar emot Mayo Clinic, ett av världens mest prestigefyllda sjukhus. Bland de företag som medverkar vid 23rd Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting märks Lexplore, ett av de företag som KI Innovations har varit med om att utveckla.

– Lexplore är ett bra exempel på hur artificiell intelligens kan hjälpa till att lösa problem i vården, ett huvudtema för konferensens innovationssession, säger Lilian Wikström, VD på Karolinska Institutet Innovations.

Just nu pågår 23rd Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Inom ramen för konferensens innovationsprogram ligger fokus på artificiell intelligens, AI, ett område som väntas bli allt viktigare i såväl vetenskaplig som klinisk verksamhet framöver. Bland delegaterna från Mayo Clinic i Rochester, Minnesota, återfinns Christopher Ross, högste ansvarig för sjukhusets informationsarbete, som delar med sig av sjukhusets ambitioner inom detta fält som nu till stora delar fokuseras på innovation.

Årets innovationssessioner har lockat en rekordpublik.

­– För oss på KI Innovations är det extra glädjande att notera att innovationssessionerna tilldrar sig större intresse än någonsin tidigare, säger Lilian Wikström, som också är en av de ansvariga för innovationsprogrammet.

Kort om Lexplore
Med bildandet av Lexplore (tidigare Optolexia) har KI Innovations kunnat lägga ytterligare en bolagsbildning till listan av framgångsrik kommersialisering av akademiska upptäckter. Forskarna bakom företaget har utvecklat en unik metod för att tidigt och med stor noggrannhet hitta de barn som har läs- och skrivsvårigheter så att de snabbare kan erbjudas anpassade insatser. Den nya screeningmetoden har utvecklats ur forskning som visar att dyslexi är förknippat med avvikande ögonrörelser vid läsning. Lexplores test tar mindre än tre minuter och har en träffsäkerhet på 95 procent. På sikt kan det också ge information om vilken typ av svårigheter som varje enskild individ har och därmed möjliggöra betydligt mer skräddarsydda insatser.

Praktiskt går det till så att ögonrörelser registreras medan en elev läser en kort text på en datorskärm. Därefter används avancerad teknik för att jämföra elevens ögonrörelsemönster med referenser i form av tidigare registrerade ögonrörelsemätningar av andra barn med och utan dyslexi. Dyslexi är inte ett ögonproblem, utan hänger samman med svårigheter i hjärnans avkodning av språkets ljudmässiga uppbyggnad, något som avspeglar sig i ögonrörelserna hos dyslektiker vid läsning.
Läs mer: Unikt test för dyslexi ger nytt bolag från KI Innovations flygande start

Programmet kan laddas ned här.

För kontakt med Karolinska Institutet Innovations AB:
Lilian Wikström, VD, telefon 070–453 31 17
Maria Berner-Holmström, kommunikationsansvarig, telefon 070–764 07 85

För kontakt med Karolinska Universitetssjukhuset, Utveckling och innovation:
Erika Nydahl, kommunikationsansvarig, telefon 072–599 11 45

Karolinska Institutet Innovations AB – en del av Karolinska Institutets innovationssystem
KI Innovations AB är en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations AB nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stöder den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering.

Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera