Skip to main content

KI Innovations förstärker för snabb samhällsnytta av forskarnas arbete

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2012 08:49 CET

KI Innovations förstärker verksamheten ytterligare och anställer Edwin Johnson, disputerad biolog med lång erfarenhet av läkemedelsutveckling.

Hans uppdrag är att bistå forskare inom det neurovetenskapliga området vid Karolinska Institutet att ta sina upptäckter vidare till nytta för samhället.

– Jag ska vara lite av en katalysator för KI-forskarna när det gäller att ta nästa steg, säger han.

Bakgrunden till satsningen är att det neurovetenskapliga området är ett av de Strategiska Forskningsområden som Karolinska Institutet fått finansiering av Vetenskapsrådet för, där det också behövs särskilda insatser för att forskarnas arbete ska omsättas i konkret nytta.

– Tanken är att jag ska agera mäklare mellan forskarna och näringslivet, både läkemedelsbolag och biotech-företag, säger Edwin Johnson och förklarar att det kommer att kunna handla om allt från tekniska lösningar för prövningar till utveckling av biomarkörer och nya läkemedel.

Edwin Johnson delar sin tid mellan KI Innovations och uppdraget som föreståndare för Stockholm Brain Institute, som stöds av bland andra Vinnova, Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Här är målet att intensifiera samarbetet mellan akademin och näringslivet och att stimulera både forskning och innovation. Ett uppdrag som kan sägas gå hand i hand med det han nu tar sig an för KI Innovations räkning.

Edwin Johnson har på kort tid noterat ett stort intresse bland läkemedelsbolag för olika former av samarbeten:

– Den neurovetenskapliga forskningen vid Karolinska Institutet håller världsklass och då blir vi förstås en högintressant samarbetspart, konstaterar han och hoppas att några projekt ska vara klara att starta under andra halvåret 2013.

Att många läkemedelsbolag lagt ner sin egen forskning på det neurovetenskapliga området gör också att universiteten blir än viktigare för att driva utvecklingen.

Även ur forskarnas perspektiv ser Edwin Johnson stora fördelar med att KI Innovations är nära kopplat till ett medicinskt universitet:

– På KI Innovations finns inte bara erfarenhet från snart sagt alla aspekter av läkemedelsutveckling, både från industri och från akademi. Dessutom kan forskarna känna sig trygga när det gäller KI Innovations kunskap och kompetens om vikten av sekretess i patentprocesser, säger han. Det är insikter som kan vara avgörande for forskare som inte är så vana vid affärsutveckling.

Lilian Wikström, vd på KI Innovations, betraktar rekryteringen av Edwin Johnson som en fullträff:

– Edwin har haft ledande positioner inom Astra Zeneca och innan dess har han varit på små forskande bolag. Jag är övertygad om att hans erfarenheter stärker våra möjligheter att både öka samverkan med forskarna vid Karolinska Institutet och med näringslivet, säger hon.

För kontakt med Karolinska Institutet Innovations AB: Lilian Wikström, vd, telefon 070-453 31 17


Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera