Skip to main content

KI Science Parks VD vald till ny ordförande i Apotekarsocieteten

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 13:05 CEST

Märit Johansson, erfaren farmacie doktor, tar över ordförandeskapet i anrika Apotekarsocieteten. Hon kombinerar uppdraget med att vara VD på KI Science Park, det ledande klustret för svensk läkemedelsutveckling. FOTO: Håkan Flank

KI Science Parks VD, Märit Johansson, är ny ordförande i Apotekarsocieteten. Hon valdes vid fullmäktigemötet som hölls i Uppsala i helgen.

En erfaren farmacie doktor tar nu över ledningen av den anrika föreningen vars viktigaste uppgift är att i alla lägen verka för en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet.

– Jag är glad, stolt och hedrad, säger Märit Johansson. Här finns så många kompetenta medlemmar som tillsammans kan uträtta stordåd.

Apotekarsocieteten är en ideell förening som samlar apotekare, receptarier och andra läkemedels experter i syfte att verka för ökad kunskap om läkemedel. När Märit Johansson tillträder som ordförande blir hon den andra kvinnan på posten i föreningens snart 240-åriga historia.

– Apotekarsocieteten är en mycket respekterad oberoende aktör som bland annat har spelat en avgörande roll för att föra upp life science på den politiska dagordningen, säger Märit Johansson. Jag vill fortsätta det imponerande arbete som föreningen utför baserat på djup och bred kompetens i snart sagt alla frågor som berör läkemedel: Utbildning, forskning, utveckling, tillverkning, försäljning, användning och uppföljning.

Apotekarsocieteten grundades redan 1778 men har, menar Märit Johansson och många med henne, inte förlorat ett uns i vare sig aktualitet eller samhällsrelevans. Föreningen spelar alltjämt en viktig roll för att öka och upprätthålla kunskapen om läkemedel i samhället.

– Möjligheten att samverka med Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner med fokus på alla delar i läkemedelsutvecklingen stärker ytterligare vår möjlighet att stödja företagen i KI Science Park, säger Märit Johansson, och menar att hennes nya uppdrag ligger väl i linje med samhällets övergripande ambition på life science-området.

KI Science Park är ett företag som ingår i Karolinska Institutets innovationssystem.

För ytterligare information, kontakta Märit Johansson, VD, telefon 070–872 35 32

I Karolinska Institutet Science Park finns mer än 80 företag verksamma inom life science. KI Science Park finns i Solna och i Flemingsberg och tillhandahåller kontor, laboratorier, service och life science specifika stödfunktioner. Parken satsar på fokuserat kunskapsutbyte genom seminarieserier, temaluncher och nätverksträffar – allt i dynamisk campusmiljö.

Karolinska Institutet Science Park ska, som en del av Karolinska Institutets innovationssystem, nyttiggöra forskningsresultat inom life science, genom att skapa en affärsutvecklande miljö av högsta internationella kvalitet för tillväxt av nystartade och etablerade företag och utgör därmed ett stöd för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.