Skip to main content

Nytt kapital för att utveckla första läkemedlet mot svåraste formen av PMS

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 08:33 CET

Asarina Pharma AB har nu säkrat finansiering för fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten Sepranolon. Det är ett efterlängtat besked för många hårt drabbade kvinnor och deras familjer. Med en förstärkning på närmare 70 miljoner kronor förbereder företaget nu en fas IIb-studie som kan bli ett avgörande steg på vägen mot det första läkemedlet mot PMDS.

PMDS är en dold sjukdom som varje månad orsakar ett ofattbart lidande för dem som är drabbade. Därför känns det oerhört positivt att vi nu attraherat det stöd som behövs för att gå vidare med en klinisk studie i USA och flera europeiska länder, säger Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma.

De nya investerarna är franska Idinvest Partners och brittiska Ergomed plc.

De flesta kvinnor upplever någon form av symtom före menstruation, men hos ungefär fem procent av kvinnor i fertil ålder är besvären så allvarliga att de uppfyller diagnoskriterierna för sjukdomen PMDS, premenstruellt dysforiskt syndrom. PMDS leder till återkommande fysiska och emotionella symtom under menstruationscykelns senare del. Problemen kan leda till nedstämdhet, irritabilitet, humörsvängningar och ångest. Många kvinnor mår under dessa dagar outhärdligt dåligt och kan drabbas av utbrott som omöjliggör en fungerande samvaro med andra människor. Även självmordstankar är relativt vanligt förekommande.

Asarina Pharmas läkemedelskandidat Sepranolon har potential att bli den första behandling som tagits fram specifikt för behandling av PMDS. Det nya kapitaltillskottet på cirka 69 miljoner kronor (7 miljoner euro) möjliggör den fas 2b-studie som behövs för att komma vidare.

– Vi har i tidigare studier visat att Sepranolon inte bara lindrar symtom av PMDS utan också att behandlingen bidrar till att normalisera de drabbade kvinnornas vardag med familj och arbete, säger Peter Nordkild. Vi har dragit flera viktiga lärdomar från den förra studien som nu gör att vi är i en bra position att ta nästa viktiga steg i utvecklingen för att Sepranolon ska kunna bli en ny behandling för PMDS.

Den enda tillgängliga behandlingen mot PMDS idag är antidepressiva läkemedel. Dessa är dock inte specifikt framtagna för just PMDS utan används som så kallad tilläggsbehandling. Effekten av dessa är måttlig och biverkningar är vanliga, vilket gör att många patienter avbryter behandlingen.

Forskare vid Umeå universitet bakom Sepranolon
Forskning vid Umeå universitet under ledning av professor Torbjörn Bäckström har visat att PMDS orsakas av att en nedbrytningsprodukt av ett könshormon som påverkar hjärnans emotionella centrum. Det är också Torbjörn Bäckströms forskning som ligger bakom Sepranolon, som nu är under utveckling. Sepranolon är en icke-hormonell så kallad GABA-A-modulerande steroidantagonist (GAMSA) som hämmar aktiviteten hos de provocerande steroiderna i hjärnan.

Om PMDS
PMDS, premenstruellt dysforiskt syndrom, innebär att kvinnorna dagarna före mens upplever någon form av kroppsligt symtom och/eller påverkan på humöret och att besvären är så allvarliga att kvinnans livskvalitet påverkas negativt. PMDS är klassad som en sjukdom och symtomen liknar dem vid depression. Starka humörsvängningar, ilska, irritation, nedstämdhet och gråtattacker är vanligt, liksom trötthet och sömnstörningar. Vanliga somatiska symtom är ömmande bröst, magsmärtor, ledvärk och huvudvärk. Vanligtvis uppträder symtomen direkt efter ägglossning och varar 7–14 dagar varje månad. Sjukdomen kan vara mycket handikappande och ha påtaglig negativ inverkan på möjligheterna till social samvaro, familje- och yrkesliv.

För mer information, kontakta Asarina Pharma AB:
Peter Nordkild, VD, +45 25 47 16 46

Karin Ekberg, Chief Operating Officer, +46 70 458 00 45

Om Asarina Pharma AB
Asarina Pharma AB är ett svenskt bioteknikföretag, grundat på svensk forskning. Asarina Pharma är specialiserat på utveckling av läkemedel för behandling av i första hand PMDS, men också andra premenstruella sjukdomar. PMDS är en delvis dold kvinnosjukdom, som orsakar ett månatligen återkommande lidande för ungefär 5 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Bolaget driver ett unikt utvecklingsprogram som kan resultera i produkter som är ”first-in-class”. Utöver läkemedelskandidaten Sepranolon har Asarina Pharma också oralt tillgängliga substanser i preklinisk utveckling och målet är att med goda resultat i fas IIb hitta en partner för fortsatt utveckling och marknadsföring. Huvudägarna i bolaget är Kurma Biofund I, Rosetta Capital IV och Östersjöstiftelsen.

För ytterligare information: www.asarinapharma.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy