Skip to main content

Pergamum startar studie av läkemedel mot infektion – utan resistensrisk

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2012 08:47 CET

Pergamum, ett av företagen i KI Science Park, startar en klinisk studie av ett nytt preparat för behandling av hörselgångsinflammation, en infektion i ytterörat.
Varje år behandlas tio miljoner människor världen över för den typen av infektioner.
– Det finns ett stort behov av att motverka den globala utvecklingen av antibiotikaresistens. Vi tror att vi kan bidra till att möta det behovet, säger Jonas Ekblom, VD på Pergamum.

Målet med den kliniska fas II-studien är att utvärdera bland annat effekt och säkerhet av preparatet när det ges som örondroppar vid infektioner som orsakas av såväl bakterier som svamp. Studien beräknas omfatta cirka 70 patienter och drivs från Centrum för Läkemedelsstudier i Malmö.

Preparatet, DPK-060, är en ny antimikrobiell peptid som strukturellt kommer från ett protein i kroppens eget försvarssystem. Substansen verkar brett även mot multiresistenta bakteriestammar och mot svampar som Candida och Malassezia.

Substansen har i tidigare studier visat positiva data och har potential som behandling även vid andra hudinfektioner där mikroorganismer utgör ett stort problem.

Den nya studien stärker ytterligare Pergamums fokusering på en ny klass av antimikrobiella substanser mot hudinfektioner. Produkterna baseras på kroppsegna ämnen som kan åstadkomma i det närmaste omedelbar avdödning av smittämnen – det som minimerar risken för resistensutveckling.

– Det är en intressant utveckling mot ett möjligt nytt och viktigt läkemedel, säger Märit Johansson, VD i KI Science Park som varit bas för Pergamums utveckling.
– Vi behöver gemensamt delta i arbetet mot en tilltagande antibiotikaresistens som underminerar befintliga läkemedel. På det här området är det oerhört värdefullt med utveckling av nya innovativa angreppssätt.


För kontakt med Karolinska Institutet Science Park AB:
Märit Johansson, VD, telefon 0708-72 35 32

Karolinska Institutet Science Park AB är en forskningspark med mer än 60 företag inom life science och medicinteknik. KI Science Park finns i Solna och i Flemingsberg i södra Stockholmsregionen och tillhandahåller moderna lokaler, förstklassiga laboratorier och inkubatorer med alla möjligheter till stöd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera