Skip to main content

Desinfektionsmedel till sjukvården måste prioriteras i hela leverantörskedjan

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2020 13:31 CET

Coronavirusets spridning har lett till att desinfektionsmedel och framför allt handsprit har blivit en bästsäljande vara. Trycket på tillverkande företag att tillhandahålla desinfektionsmedel, framför allt för personlig hygien, är enormt och väntas öka.

- Vår bransch är i nuläget starkt påverkad av den extraordinära situationen som Coronaviruset hittills lett till och våra medlemsföretag har noterat att efterfrågan på desinfektionsmedel är extremt hög just nu, säger Ulrika Flodberg på Branschföreningen för Professionell Hygien och Rengöring (BPHR).

BPHR ser att det finns en betydande risk att det snabbt kan uppstå en brist på desinfektionsmedel – nationellt och globalt - till följd av kraftigt ökad användning, men också hamstring. Dessutom har flera länder redan infört marknadsbegränsningar och producenterna ser en bristsituation på råvaror.

- Ambitionen hos våra medlemsföretag, som är både tillverkare och leverantörer, är att framför allt kunna tillgodose behoven inom sjukvård och omsorg, men för att kunna säkra leveranserna av desinfektionsmedel till svensk sjukvård och de verksamheter där behoven är som störst, krävs att alla led i leverantörskedjan omgående tar sitt ansvar. Sjukvården måste prioriteras, poängterar Ulrika Flodberg.

__________________________________________________________________________________

Presskontakt: Ulrika Flodberg, VD BPHR, ulrika.flodberg@ktf.se, 0708-98 81 81.

Om BPHR
BPHR är branschorganisation för företag som importerar, tillverkar och marknadsför kemisk-tekniska produkter, redskap och maskiner för professionell hygien, rengöring och underhåll inom en rad olika marknadssegment, t.ex. personlig hygien, lokalvård, restauranger, storkök, tvätterier och fordonsrengöring. Kunderna finns inom såväl privat som offentlig sektor. Lagstiftningsfrågor inom hälsa och miljö är vårt absolut viktigaste arbetsområde. BPHR är en del av KTF (Kemisk Tekniska Företagen).

Kemisk Tekniska Företagen är en sammanslutning av branschorganisationer för företag som importerar, tillverkar och marknadsför kosmetiska produkter, tvättmedel, rengöringsmedel, färg, lack, lim, fog, storköksprodukter och växtskyddsmedel. Sammanslutningen representerar närmare 300 medlemsföretag.