Skip to main content

Miljövänlig städning? - Ja, men inte med citroner och ättika

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 15:04 CEST

Konsumenter kan städa miljövänligt, men inte genom att använda citroner eller ättika. Det framkom idag på ett frukostseminarium anordnat av KTF, Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet.

Det bästa sättet att städa miljövänligt är att använda rätt rengöringsmedel på rätt plats och att dosera rätt. Man kan även försöka förebygga smuts och göra rent direkt istället för att låta smutsen ”gro in”. Gör man rent direkt kan man ofta använda mindre mängd rengöringsmedel. Men man bör låta livsmedel få fortsätta vara det de primärt är till för, det vill säga till att äta. Skulle alla svenska hushåll gå över till att städa sitt badrum med en citron varannan vecka skulle Sveriges citronimport behöva öka med nästan det dubbla!

Målet med frukostseminariet var att bemöta den ökande trenden i media att ge olika tips på hur man kan städa med livsmedel. Många konsumenter tror därför att det är mindre farligt och mer miljövänligt att städa med citroner och ättika än med ett rengöringsmedel.

– Vi ville förklara kemin i både rengöringsmedel och livsmedel och diskutera vad som är ”miljövänligt” ur olika aspekter, säger Anna Melvås, KTF, initiativtagare till seminariet.

Helena Grennberg, professor i organisk kemi vid Uppsala Universitet, förklarade kemin i rengöringen och i citronerna. Det är samma kemiska substans som verkar rengörande i citronen, i avkalkningsmedlet och i många rengöringsmedel. De hållbara aspekterna kommer in i hur substansen framställs och transporteras till Sverige, därför är det inte lämpligt att odla citroner långt bort för att använda till städning i Sverige.

– Visst kan husmorstips fungera i vissa situationer, men det är inte mer miljövänligt eller hållbart än ett rengöringsmedel, enligt Helena Grennberg.

Greger Lundqvist, Orkla Home & Personal Care, företrädde tillverkare av rengöringsmedel. Greger menar att det är en mycket komplex fråga att framställa hållbara produkter. – För många år sedan fanns svarta listor över oönskade ämnen, men nu ser man till ett livscykelperspektiv för produkterna från tillverkning av råvaror och förpackningar till användarfasen och avfall. Det gäller att tänka bredare än att bara se till enskilda kemiska ämnen.

Greger menar även att: - Ett företag måste jobba med hållbarhetsfrågor kontinuerligt, annars kommer man inte att få finnas kvar på marknaden i framtiden.

Mer information om seminariet.

Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför kemtekniska konsumentprodukter så som kosmetiska produkter, tvättmedel och rengöringsmedel. Organisationen har närmare 150 medlemsföretag.

Bifogade filer

PDF-dokument