Pressmeddelande med anledning av det kraftigt ökande intresset för energi- och klimatrådgivning

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 12:46 CEST

​Skånes vindkraftspris 2018 går till de boende i Simris!

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 10:24 CEST

De boende i Simris får Skånes vindkraftspris 2018 för deras engagemang och positiva attityd till att Sveriges första lokala energisystem med endast förnybara energikällor testas i byn. Priset delades ut under Skånes Energiting i Malmö den 19 juni.

Skåne Solar Award 2018 går till solcellsanläggningen i Genarp

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 10:11 CEST

Skåne Solar Award tilldelas den anläggning som under föregående år färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept och sin gestaltning eller på annat sätt särskilt bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi.

Klimat, miljö och tekniska framsteg står i centrum på Skånes Energiting 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 07:45 CEST

​Den 19 juni samlas företag, kommuner och organisationer för att byta erfarenheter och inspireras av föredrag och debatt rörande energi-och klimatfrågor, ledda av Mattias Goldmann, VD på Tankesmedjan Fores. På Skånes Energiting kommer även partierna som ingår i energiöverenskommelsen adressera de viktigaste energi och klimatfrågorna inför hösten val.

6,4 miljoner liter diesel mindre förbrukat i skånska kommuner!

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 08:23 CEST

Tack vare projektet Fossilbränslefria kommuner har tio skånska kommuner minskat sin förbrukning av diesel med 6,4 miljoner liter på två år. Det motsvarar 100 000 resor med dieselbil tur och retur mellan Malmö och Stockholm. Nu, med några månader kvar av projekttiden, är projektmålen nästan uppnådda. Därför heter rapporten som lanseras idag just ”Sista stegen mot fossilbränslefrihet”.

Kinesiskt studiebesök – vill få inspiration av skånskt likarättsarbete

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 11:22 CEST

Den 13 juni välkomnar Kommunförbundet Skåne en grupp kinesiska forskare till Lund för att ta del av och inspireras av det likarättsarbete som pågår i de skånska kommunerna. Tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt ska gruppen skriva en bok på universitetsnivå om jämställdhet och mänskliga rättigheter, som är den första i Kinas historia att skrivas.

Finalister för Skåne Solar Award 2018 klara!

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:55 CEST

Skåne Solar Award är Solar Region Skånes årliga pris till Skånes bästa solenergianläggning. Priset tilldelas den anläggning som under föregående år färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept och sin gestaltning eller på annat sätt särskilt bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi. Priset delas ut under Skånes Energiting tisdagen 19 juni i Malmö.

Finalister för Skånes vindkraftspris 2018 klara!

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:46 CEST

Skånes vindkraftspris tilldelas en person, organisation, anläggning eller dylikt som förtjänstfullt bidragit till att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer i Skåne. Priset delas ut under Skånes Energiting tisdagen 19 juni i Malmö.

Solel temat i de flesta Skånska kommuner, men även laddstolpar för elbilsladdning

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 11:42 CEST

Nu har Skånes energi- och klimatrådgivare valt vilka projekt som ska bedrivas lokalt under 2018 och 2019. De allra flesta har valt att arbeta med att sprida kunskap om solenergi, en fortsättning på förra årets projekt men med utökade målgrupper. Både bostadsrättsföreningar, små- och medelstora företag och privatpersoner omfattas nu av projektet.

Hur gör vi transportsektorn grönare?

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 15:23 CEST

Varför går omställningen av transportsektorn så långsamt och vilka styrmedel är mest effektiva? 94% av transporterna i EU är fortfarande beroende av olja, hur kan vi ändra på det? På det här eventet försöker vi besvara de frågorna med hjälp av en intressant panel av viktiga aktörer. Det finns även utställningar och möjlighet att se och testa de senaste miljöbilarna i anslutning till eventet.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • hachnnfsa.dvnoplrdehmpamqunghingzrujmar@kfsk.se
 • 0728 85 47 44

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Kommunförbundet Skåne
 • magnus.gustafsson@kfsk.se
 • 0728854726

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunförbundet Skåne
 • alhpnbexytymannqder.imolofsson@kfsqlk.se
 • 0728-85 47 29

Om KommunförbundetSkåne

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk​ samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.