Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne – Utveckla skolan med vetenskaplig grund

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 11:15 CET

Den 16 mars 2019 hålls årets upplaga av Lärarnas skolutvecklingskonferens på Hässleholms Tekniska skola. 150 stycken anmälda deltagare från skolor i Skåne och övriga Sverige möts och diskutera utvecklingen av skolan utifrån inskickade konferensbidrag.

Jämställdhetskonferens med fokus på forskning och praktik

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2019 09:50 CET

På torsdag den 7 mars firar Ett jämställt Skåne två år med en stor konferens, Kraft och Kunskap. Mer än 200 personer är anmälda och media välkomnas till konferensen.

Östra Göinge kommun blir certifierade Forskningskommun miljö och samhällsbyggnad

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 10:52 CET

Kommunförbundet Skånes rådgivande organ för forsknings- och utvecklingsarbete, Advisory board FoUI, godkände enigt Östra Göinge kommuns ansökan om att, som den andra skånska kommunen, få bli certifierad till Forskningskommun.

Energirådgivarna i Skåne blir Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 14:09 CEST

Sedan stödet för att bedriva oberoende och kostnadsfri energirådgivning för privatpersoner, företag och föreningar kom 1998 har mycket förändrats i både politik, debatter och energimix. Nu är det inte bara rådgivning om energieffektivisering utan även omställning till förnybara bränslen och kännedom om olika energislags klimatpåverkan som är aktuellt.

Stärkt samverkan bidrar till bättre integration i skånska kommuner

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 09:20 CEST

I projektet BOSS, Bred Operativ och Strategisk Samverkan, har 16 skånska kommuner arbetat med att stärka den förvaltningsövergripande samverkan för att på lång sikt stärka integrationen av nyanlända och ensamkommande barn och unga. Resultatet visar att bredare samverkan i kommunerna förbättrar förutsättningarna för att ta emot nyanlända.

Skånska energi- och klimatrådgivare satsar stort på Trafikantveckan

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 10:43 CEST

Aktiviteten är stor i Skåne under den Europeiska trafikantveckan, v 38. På många håll arrangeras det kampanjer för att uppmuntra hållbart resande, gator och torg tas i anspråk för aktiviteter och i sydöstra Skåne kommer livebandet Bicycle Beats att underhålla resenärerna som väljer kollektivtrafik.

Pressmeddelande med anledning av det kraftigt ökande intresset för energi- och klimatrådgivning

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 12:46 CEST

​Skånes vindkraftspris 2018 går till de boende i Simris!

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 10:24 CEST

De boende i Simris får Skånes vindkraftspris 2018 för deras engagemang och positiva attityd till att Sveriges första lokala energisystem med endast förnybara energikällor testas i byn. Priset delades ut under Skånes Energiting i Malmö den 19 juni.

Skåne Solar Award 2018 går till solcellsanläggningen i Genarp

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 10:11 CEST

Skåne Solar Award tilldelas den anläggning som under föregående år färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept och sin gestaltning eller på annat sätt särskilt bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi.

Klimat, miljö och tekniska framsteg står i centrum på Skånes Energiting 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 07:45 CEST

​Den 19 juni samlas företag, kommuner och organisationer för att byta erfarenheter och inspireras av föredrag och debatt rörande energi-och klimatfrågor, ledda av Mattias Goldmann, VD på Tankesmedjan Fores. På Skånes Energiting kommer även partierna som ingår i energiöverenskommelsen adressera de viktigaste energi och klimatfrågorna inför hösten val.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • hahxnnqba.ejnonyrdpwehwbamwpmaxsr@vzkfozskxy.svqets
  • 0728 85 47 44

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Kommunförbundet Skåne
  • mamggnxxusck.nauurgvmioo@kfwfsghk.ioseyu
  • 0728854726

Om KommunförbundetSkåne

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk​ samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.