Kan ålgräs rädda Skånes kuster?

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 15:37 CEST

​Under maj och juni planterar dykare ålgräs på sex platser längs Skånes kust. Det är första gången en så stor plantering av ålgräs görs i Skåne. Syftet med att plantera mer ålgräs på erosionsutsatta områden är att testa om det mildrar erosionen men det bidrar även till en bättre och större livsmiljö för marina djur och fisk.

Matnyttiga energiråd i en förändrad vardag

Nyheter   •   Maj 14, 2020 09:40 CEST

Covid-19 förändrar vår vardag både i hemmet, på jobbet och för vår förening. Det innebär att många arbetar hemifrån, föreningslokaler står tomma och vissa företag får dra ned på takten. Det är omställningar som samtidigt skapar möjligheter till positiva förändringar.

Extra viktigt med hembesök inom barnhälsovården i en förändrad vardag

Nyheter   •   Maj 07, 2020 08:57 CEST

I mars såg barnhälsovården en tillfällig nedgång i besöksstatistiken pga oron kring pandemin. Men projektet Växa Tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan fortgår som vanlig för att ge de deltagande familjerna kontinuitet och fortsatt stöd i föräldraskapet. Besöken kompletteras med att ansvarig BHV sjuksköterska säkerställer en miljö med låg smittorisk.

Vård- och omsorgsprojekt främjar mänskliga perspektiv i digitala tider

Nyheter   •   Apr 01, 2020 09:37 CEST

​Projektet DigiLitt.kom har visat hur man kan arbeta för att fokusera på mänskliga perspektiv i tider av digital utveckling. Nio kommuner har i två år arbetat för att höja den digitala litteraciteten bland vård- och omsorgsmedarbetare. Nu är slutrapporten för projektet klar och finnas att ta del av här.

Staffanstorps kommun positiva till att vara kvar i Kommunförbundet Skåne

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2020 13:34 CEST

Staffanstorps kommun ser positivt på de förändringar som sker i förbundet. Förutsatt att de förändringar som diskuteras även beslutas av styrelsen vill de vara kvar som medlemmar i Kommunförbundet Skåne. Det är de båda ordförandena Christian Sonesson (M) Staffanstorps kommun och Patric Åberg (M) Kommunförbundet Skåne överens om i en gemensam avsiktsförklaring.

Så minskar glappet mellan utbildning och arbetsliv

Nyheter   •   Mar 23, 2020 09:11 CET

En bra yrkesintroduktion för de som inte har någon erfarenhet av socialsekreteraryrket efterfrågas ute i kommunerna. Därför erbjuds regionala introduktionsutbildningar som syftar till att minska glappet mellan socionomutbildningen och arbetet i den sociala barn- och ungdomsvården.

Stora vinster med samverkan och kvalitetssäkring av upphandlingar

Nyheter   •   Mar 19, 2020 09:25 CET

Det finns stora vinster i att samordna upphandlingar. En gemensam aktör som sköter upphandlingarna skapar bättre förutsättningar för en bredd i utbudet. Kravställande och samordnad uppföljning skapar bättre förutsättningar för ökad priskonkurrens. I Skåne görs gemensamma upphandlingar inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt handledning för kommunernas personal.

Så ska de skånska kommunerna göra hållbara upphandlingar

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2020 08:30 CET

Energikontoret Skåne har tagit fram två rapporter om hur skånska kommuner ska bli bättre på att göra hållbara upphandlingar, från början till slut. 25 av Skånes 29 upphandlingsenheter och sju kommuner har deltagit som underlag för rapporterna.​ Rapporterna mynnar ut i generella råd till kommuner för att genomföra strategisk miljökravställning och uppföljning av dessa krav i sina upphandlingar.

Mer stöd till förstagångsföräldrar i Skåne

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2020 09:34 CET

Nu får fler skånska förstagångsföräldrar utökat stöd i sitt föräldraskap. Projektet Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan utökas med 15 team från hela Skåne. Totalt deltar nu 19 team i Växa tryggt.

I Växa tryggt samverkar barnhälsovård, mödrahälsovården, förebyggande socialtjänst och tandvård. Projektet är unikt i sitt slag där Skåne är den enda regionen i Sverige som har dessa professioner samlade i ett och samma team.

- I Skåne har vi valt att satsa brett och vi vänder oss till alla kommuner och områden, både större städer och landsbygden. På så sätt kan vi skapa möjligheter för att alla barn i Skåne ska få en jämlik start i livet, säger Anna-Maria Troedsson, projektledare

I Malmö startar flera team under våren. I Kirseberg och på Barnens hus är förväntningarna positiva inför starten och vad projektet kan ge.

- En trygg start i livet bygger framtiden. Genom Växa tryggt tar vi nu ytterligare steg mot att främja goda och jämlika uppväxtvillkor för Malmös yngsta medborgare. Vi sätter barnet och föräldrarna i fokus, och erbjuder stöd i en väldigt speciell tid i livet, en tid som ibland kan präglas av oro och osäkerhet. Trygghet, tillit och kunskap är våra ledord i detta, och vi ser fram emot att jobba tillsammans över professionsgränserna,säger Sanna Bang Olsson, Sektionschef, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad.

Uppstartsdag för nya team

Tisdagen den 11 februari ses alla nya team för en gemensam uppstartsdag i Medborgarhuset i Eslöv. Under dagen kommer de bland annat att få inspirationsföreläsningar och praktisk information om vad det innebär att delta i Växa tryggt och hur de som team kan arbeta på ett effektivt sätt.

Om Växa tryggt

 • Ett utökat hembesöksprogram där barnhälsovård, mödrahälsovård, förebyggande socialtjänst och tandvård samverkar.
 • De verksamheter som deltar kommer gör sex hembesök hos förstagångsföräldrar, till skillnad från de två som BVC gör idag.
 • Barnhälsovårdssjuksköterskan från BVC är med på alla hembesök, föräldrarstödjare som representerar socialtjänsten är med på fyra och barnmorska samt tandsköterska/hygienist är med på vars ett.
 • Totalt 19 team är igång, spridda över hela Skåne
 • Besöken kommer ha stort fokus på föräldrarnas egna frågor.
 • Pågått sedan augusti 2019.

Kontaktuppgifter

Anna-Maria Troedsson, projektledare Växa tryggt, Kommunförbundet Skåne 

Telefon: 0728 - 85 47 58

Sanna Bang Olsson, Sektionschef, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad

Telefon: 0729-79 48 78

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.

Nu får fler skånska förstagångsföräldrar utökat stöd i sitt föräldraskap. Projektet Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan utökas med 15 team från hela Skåne. Totalt deltar nu 19 team i Växa tryggt.

Läs vidare »

Mänskliga perspektiv står i fokus för digitaliseringsprojekt inom vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2020 07:20 CET

Nio sydsvenska kommuner har i drygt två år arbetat med att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Projektet DigiLitt.kom har strävat efter att fokusera mänskliga perspektiv på den digitala omställningen.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Kommunförbundet Skåne
 • maudgnbhusnx.nfmurwqmiir@knnfsudk.rlseih
 • 0728854726

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • halwnnjla.vunogordgaehdlamykmapur@qrkfrmskky.soievh
 • 0728 85 47 44

Om KommunförbundetSkåne

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk​ samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.