Obtszdghohvx2kqt5d6x
L0sse30ungngdbeshf3p

”Vi har lyckats med en av vår tids största utmaningar – att minska antalet unga som varken arbetar eller studerar”

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 14:46 CEST

Griffin PlugIn är ett ESF-finansierat projekt inom programområde 3 som drivs av Kommunförbundet Skåne. Projektet riktar sig helt mot UVAS, dvs. unga (vuxna) som varken arbetar eller studerar. Av fem deltagande kommuner har redan en kommun implementerat projektstrukturen i den ordinarie verksamheten.

Yjs4yptd1soen7a9rl36
Z7ibc644mnjrac6ldkkq

Kickstart Digitalisering - gemensam industrinätverksträff i Skåne och Blekinge

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 14:46 CEST

Den 11 april anordnas en gemensam nätverksträff för fyra industrinätverk. Temat för nätverksträffen är Industriell digitalisering. En stor utmaning och möjlighet som alla berörs av. Vi genomför denna träff tillsammans med den nationella satsningen ​Kickstart Digitalisering, som drivs av Teknikföretagen.

C5oexgydyt8jrlmmns3y
U4yol7voyqibautdj4ul

Ännu ett starkt år för skånsk solenergi 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 11:29 CET

Solceller växer i alla Skånes kommuner. Högst total effekt finns i Helsingborg, Malmö och Lund, per invånare (watt per capita) finns mest solceller i Simrishamn, Tomelilla och Ystad. En tillväxt på 49 procent och den totala årliga produktionen av förnybar el från solceller är nu cirka 31,5 GWh. Det motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för 6 300 familjer!

Ezqoawo0y90uwfy4glhu
Z7ibc644mnjrac6ldkkq

Har du byggt Skånes bästa solcellanläggning eller höjt kunskapen kring vindkraft?

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 07:30 CET

Skåne Solar Award delas ut till Skånes bästa solcells- eller solvärmeanläggning och Skånes vindkraftspris tilldelas en person, organisation, anläggning eller dylikt som förtjänstfullt bidragit till att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer i Skåne. Är det du eller vet du vem det är? Nominera till Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris 2018!

Adtacdaw1dw7xevzzx6l
L0sse30ungngdbeshf3p

Vad kostar det kommunen att inte arbeta preventivt med barn och unga?

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 09:00 CET

Kommunförbundet Skåne bjuder in till en konferens som erbjuder en vetenskaplig förankring samt ett socioekonomiskt perspektiv utifrån resultatet i projektet Plug In 2.0, som hade som övergripande målsättning att öka skolanknytningen genom att arbeta individcentrerat med flexibilitet, uppföljning, bemötande och samverkan som utgångspunkter.

Lupmreqqwqx57swu7neb
L0sse30ungngdbeshf3p

Beviljat EU-stöd för digitalisering inom vård- och omsorg

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 13:04 CET

Kommunförbundet Skåne har tillsammans med nio sydsvenska kommuner blivit beviljade 23 miljoner i bidrag från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet DigiLitt.kom, som kommer att pågå i två år, har som huvudsyfte att höja den digitala litteraciteten bland projektdeltagarna.

Fmczglviqdnne6wtggoq
L0sse30ungngdbeshf3p

Jämställd lösning - ett unikt event för alla som vill lösa gemensamma samhällsutmaningar: hur går vi vidare efter #metoo?

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 15:21 CET

Kommunförbundet Skåne arrangerar tillsammans med Winnet Skåne och Kvinnojouren Lund ett sprillans nytt nätverk för alla som vill vara med och lösa Skånes jämställdhetsutmaningar på ett nytänkande och lösningsfokuserat sätt. Den 9 februari kickar första träffen igång!

Xwaavpaohmxllpjlua3z
Z7ibc644mnjrac6ldkkq

Integration, digitalisering och EU i fokus under Välfärdskonferensen 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 09:29 CET

Kommunförbundet Skåne anordnar 1–2 februari den 21:a Välfärdskonferensen i sin ordning. Årets konferens präglas av integration, digitalisering, säkerhet, arbetsmarknads- och EU-frågor. Som alltid är samhällsbygget en viktig del av konferensen där vi bland annat får höra ministrar och EU-parlamentariker ge sin syn.

Media no image
U4yol7voyqibautdj4ul

Gymnasieelever från vård- och omsorgsprogrammen i Skåne tävlar om en biljett till yrkes-SM

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 12:05 CET

På tisdag gör elever på vård- och omsorgsprogrammen från Tycho Braheskolan i Helsingborg, Universitetsholmens gymnasium i Malmö, Consensum gymnasium i Lund, och Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborg upp om en plats i yrkes-SM, som går av stapeln i Uppsala 25-27 april. Arrangör för den skånska uttagningen är Vård- och omsorgscollege Skåne.

Plats: Universitetsholmens gymnasium i Malmö

Datum: 23/1

Tid: Tävlingen startar 8.30 och avslutas 14.40 när vinnaren koras.

Media är varmt välkomna att besöka tävlingen!

Case med skådespelare i verklighetstrogen miljö

De tävlande eleverna får ta sig an ett verklighetstroget fall, och prövas i vanligt förekommande uppgifter från jobbet som undersköterska inom vård och omsorg. Hur väl de lyckas bedömer en domarkår bestående av representanter från arbetsliv, fack och utbildning.

-Vi har många kompetenta och drivna unga som läser på vård- och omsorgsprogrammet. Tävlingen är ett sätt att uppmärksamma dessa elever, men vi vill också öka kunskapen och intresset om utbildningen och vilka möjligheter den ger säger Kristin Sjöholm, projektledare för tävlingen.

Först SM – sedan yrkeslandslaget och VM

Vinnaren i den skånska uttagningen går alltså vidare till yrkes-SM i april. Yrkes-SM arrangeras av Worldskills Sweden och är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till moderna yrkesutbildningar inom bygg, design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. Men tävlandet tar inte slut där.

- De som vinner SM kommer att ingå i yrkeslandslaget, och få tävla i VM i Ryssland 2019. Vi håller förstås tummarna för att den svenska representanten för vård och omsorg blir en skåning, säger Kristin Sjöholm.

Worldskills Sweden

WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna angelägna och viktiga satsning.

Vård- och omsorgscollege Skåne är certifierad samverkan mellan Region Skåne, fackförbundet Kommunal samt privata och offentliga utbildningsanordnare och arbetsgivare i 27 skånska kommuner. Målet med samverkan är att tillsammans skapa attraktiva och moderna verksamheter inom vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege finns på lokal och regional nivå i hela Sverige.

För mer information, kontakta Kristin Sjöholm: 0728-85 48 42

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.

På tisdag gör elever på vård- och omsorgsprogrammen från Tycho Braheskolan i Helsingborg, Universitetsholmens gymnasium i Malmö, Consensum gymnasium i Lund, och Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborg upp om en plats i yrkes-SM, som går av stapeln i Uppsala 25-27 april. Arrangör för den skånska uttagningen är Vård- och omsorgscollege Skåne.

Läs vidare »
Media no image

Kompetensutveckling inom Vård- och omsorgscollege Skåne ger hävstång på extratjänsterna

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 14:21 CET

Stärkt kompetens för personal inom vård och omsorg och fler nyanlända eller långtidsarbetslösa i arbete - det är målet för Skånepaketet för extratjänster, ett unikt samarbete mellan Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne och fackförbundet Kommunal inom ramen för Vård- och omsorgscollege Skåne.

Hävstångseffekt på extratjänsterna

Under hösten har personal inom vård och omsorg vidareutbildats inom handledning och språkstöd, för att på bästa sätt kunna handleda femtio nya extratjänster som kommer ut på arbetsplatserna i början av 2018.

- Genom de utbildningssatsningar som ingår i projektet får vi en hävstångseffekt på arbetet med extratjänster. Bättre stöd och vägledning ger större möjligheter för extratjänsten att förankra sig i det svenska arbetslivet, säger Gunilla Kajrup, regional processledare för Vård- och omsorgscollege Skåne.

Rekryteringschans

Arbetsplatser i tio skånska kommuner – Båstad, Ängelholm, Klippan, Örkelljunga, Eslöv, Höör, Hörby, Osby, Hässleholm och Östra Göinge - deltar i projektet. För dem innebär deltagandet en satsning på framtida kompetensförsörjning.

- Behovet av personal inom vård och omsorg är stort, och ökar. Att ta emot extratjänster är en möjlighet för arbetsgivare att hitta individer som vill och passar för att arbeta inom till exempel äldreomsorgen, men som ännu inte har den formella kompetensen, säger Gunilla Kajrup.

Det här är extratjänster

Extratjänst är ett särskilt anställningsstöd som lämnas till arbetsgivaren i syfte att stimulera anställningar av personer som har svårighet att få ett arbete utan anställningsstöd. Målet med extratjänsten för den arbetssökande är att denna skall på sikt öka sina möjligheter till osubventionerad anställning.

En arbetssökande kan få en extratjänst om han eller hon är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller något av följande:

Har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.

Är nyanländ och har eller har haft en etableringsplan.

Är nyanländ och inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

En extratjänst inom vård och omsorg arbetar till exempel med att tvätta, hjälpa till vid måltider, och att sätta en guldkant på tillvaron för vårdtagare.

Vård- och omsorgscollege Skåne är certifierad samverkan mellan Region Skåne, fackförbundet Kommunal samt privata och offentliga utbildningsanordnare och arbetsgivare i 27 skånska

kommuner. Målet med samverkan är att tillsammans skapa attraktiva och moderna verksamheter inom vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege finns på lokal och regional nivå i hela Sverige.

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • hanna.nordehammar@kfsk.se
 • 0728 85 47 44

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Kommunförbundet Skåne
 • jcmagneisjbfus.gustafssostewecn@kdpgugjavtkfssyxahxxsktz.se
 • 0728854726

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunförbundet Skåne
 • alexssangcdegnjlr.qwldolofssontw@kmzfsylk.evse
 • 0728-85 47 29

Om KommunförbundetSkåne

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk​ samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.