Skip to main content

Full klimatkompensation till alla kunder som köper en ny bil från Kia

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 14:57 CEST

Projektet som Kia tagit fram genomförs tillsammans med den ideella organisationen Trees for Travel. Kia kommer att med hjälp av Trees for Travel plantera så många buskar av arten Jatropha i ökenlandet Mali att samma mängd CO2 binds i växterna som de sålda bilarna kommer att släppa ifrån sig.

Klimatkompensation

Jatrophabusken växer på ställen där få andra växter trivs varför den blivit viktig i länder som Mali där den har en förmåga att hindra erosion och ökenutbredning samtidigt som den har intressanta frukter. Jatrophabuskens frukter går det nämligen att utvinna biodiesel ur vilket skulle ge Mali en möjlighet att producera sitt eget bränsle och minska den dyrbara importen av fossilt bränsle. Den kräver inte heller några avancerade storskaliga raffinaderier utan går att producera vid småskaliga lokala enheter. Jatrophabusken och dess frukt är giftig vilket betyder att den med fördel planteras som avskiljare till matgrödor.

Reduktion

Men Kia Navigate-programmet innebär också en satsning på ekologisk bilkörning. Inom kort kommer det gå att ladda ned råd om hur man, och specifikt för varje modell, kör mest ekonomiskt/miljövänligt. Det går också att konsultera närmaste Kiahandlare för utförliga råd om ekologisk bilkörning.

Forskning och utveckling

Kia har sedan ett par år tillbaka ett speciellt miljöcenter i Korea. Det unika forsknings- och utvecklingscentrat ligger långt framme vad gäller framtidens bilteknik för en globalt hållbar bilism. Just nu är diesel det bästa alternativet, med låg förbrukning, minskande utsläpp och möjlighet att använda biodiesel. Arbetet med forskning och utveckling kommer inom kort att presentera en rad konkreta nyheter för en ekologiskt hållbar bilism

"Vi i bilindustrin tar fram alternativ till dagens bränslen, men innan det är en realitet måste vi snabbt få fram övergångslösningar som lindrar klimatproblematiken. Det är ett överlevnadsvillkor för oss, därför tycker vi att det är ett steg i rätt riktning att vi lyckats skapa detta alternativ. Vi tycker att vi med Kia Navigate har kommit en bit på vägen mot ett miljömässigt mer hållbart bilåkande", säger Jack Kim, President på Kia Motors Sweden.

För mer information:

Cecilia Gustafsson, PR-chef Kia Motors Sweden, 08-40044323, c.gustafsson@kia.se

Andreas Bennetter, projektledare, Kia Motors Sweden, 08-40044317