Skip to main content

Kias miljöprojekt får högt betyg av Kiaägarna

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 10:39 CET

Kiaägarna är nöjda med Kias miljöprojekt Navigate. Det får dem att känna sig mer delaktiga i miljöarbetet, köra mer miljöeffektivt och det förenklar deras klimatkompensation.

Sedan 2008 driver Kia Motors Sweden miljöprojektet Kia Navigate som består av tre delar; klimatkompensation, eco-driving samt forskning och utveckling.

Bland annat planterar Kia Jatrophabuskar* i afrikanska Mali som kompensation för den koldioxid som Kias bilar släpper ut. Mali består till stora delar av öken och är ett av världens fattigaste länder. Genom miljöprojektet bidrar Kia i Sverige till fler arbetstillfällen samt renare miljö genom den lokalt producerade dieseln som utvinns av Jatrophabuskens* frukter.

En attitydundersökning som Kia Motors gjort bland de Kia-ägare runt om i Sverige som har anslutit sig till projektet visar att Kia Navigate får högt betyg och att 60 procent kan tänka sig att fortsätta att miljökompensera för sina kolidioxidutsläpp.

-Det är väldigt roligt att se att Kia Navigate mottagits så positivt av våra kunder, säger Andreas Bennetter som är projektledare för Kia Navigate.

-Den undersökning vi gjort visar att miljön är viktig för Kiaköpare och att Kias engagemang i miljöfrågan har haft betydelse vid köpet av en Kia. Kiaägaren är engagerad i miljön genom kompensationen men också genom att köra så ekonomiskt och miljöeffektivt som möjligt.

 

Fakta om undersökningen:

Under november månad 2009 skickades en enkät ut till 1 400 Kiaägare. 1100 besvarade den och

44 % anser att Kia Navigate får dem att köra mer miljöeffektivt

61 % blir mer motiverade att miljökompensera

67 % känner sig mer delaktiga i miljöarbetet

61 % tycker att projektet på ett bra sätt åskådliggör den egna insatsen

 

 

*Jatrophabusken växer på ställen där få andra växter trivs varför den blivit viktig i länder som Mali där den har en förmåga att hindra erosion och ökenutbredning samtidigt som den har intressanta frukter. Jatrophabuskens frukter går det nämligen att utvinna biodiesel ur vilket ger Mali en möjlighet att producera sitt eget bränsle och minska den dyrbara importen av fossilt bränsle. Den kräver inte heller några avancerade storskaliga raffinaderier utan går att producera vid småskaliga lokala enheter. Jatrophabusken och dess frukt är giftig vilket betyder att den med fördel planteras som avskiljare till matgrödor.

 

 

För ytterligare information: Andreas Bennetter, projektledare Kia Navigate, tel 08-40 04 43 17, a.bennetter@kia.se

 

Fotograf Mali: Per Westergård

Fotograf Andreas Bennetter: Samir Soudah

KIA MOTORS SWEDEN AB, Press & Kommunikation, Cecilia Gustafsson,

tel 08-40 04 43 23, c.gustafsson@kia.se

Kia Motors Sweden AB (www.kia.se) bildades i slutet av 2003 och är dotterbolag till Kia Motors Europe. Kia har 78 försäljningsställen spridda över landet samt 100 serviceanläggningar. Fler nya återförsäljare kommer att knytas till märket under året. Företaget är beläget i Infracity, Upplands Väsby.