Skip to main content

4 av 10 elever sitter obekvämt i skolan – kan påverka prestationen

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 08:30 CEST

Obekvämt sittande i skolan kan leda till minskade prestationer

Bland svenska elever finns det ett missnöje med den fysiska skolmiljön, 4 av 10 uppger att de sitter obekvämt på sin elevstol, vilket enligt pedagoger kan få negativa följer på studieresultaten. Hela 2 av 3 pedagoger bedömer att den fysiska miljön är mycket viktig eller t.o.m. avgörande för hur eleverna presterar i skolan. En öppen fråga visar att möbler toppar listan över vad både elever (37 procent) och pedagoger (25 procent) önskar att förbättra i den fysiska skolmiljön.

- Man pratar ofta om olika lösningar för att förbättra elevernas prestationer i skolan. En relativt enkel åtgärd är att satsa på en trivsam skolmiljö då det förbättrar förutsättningarna för eleverna att öka sina studieresultat. Med ergonomiska möbler och smarta lösningar blir det enklare att hålla uppe koncentrationen, säger Anders Larsson, Next Education Manager på Kinnarps AB.

Enligt Ulrika Myhr, leg. fysioterapeut och författare till boken Sittande barn, är en god arbetsmiljö och bra ergonomiska möbler en grund för lärande medan dålig ergonomi påverkar elevers hälsa negativt. Hon förespråkar en dynamisk sittställning med växling mellan aktivitet och vila samt att elever vid genomgångar är placerade så att de kan titta på läraren utan att vrida kroppen, medan de vid gruppövningar, utan större fysisk ansträngning, kan flytta möblerna för att sitta i grupperingar.

- Möbler är en stor del av den fysiska skolmiljön och det finns idag både ergonomiska elevstolar och smarta lösningar för att anpassa möbleringen efter olika inlärningsmoment. Något som ofta glöms bort är att barn, precis som vuxna, kan få problem kopplat till dålig ergonomi. Just nu ser vi faktiskt en ökning av smärtproblematik redan från 6 års ålder, säger Ulrika Myhr, leg. fysioterapeut och författare till boken Sittande barn.

Den fysiska skolmiljön påverkar även pedagogernas prestation. 6 av 10 pedagoger uppger att den fysiska miljön är viktig eller avgörande för den egna prestationen men endast 1 av 3 skolpedagoger är idag nöjd med den fysiska miljön på sin arbetsplats.

För frågor, vänligen kontakta:
Anders Larsson, Next Education Manager på Kinnarps AB
Anders.larsson@kinnarps.se
0515-381 28

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är genomförd av Demoskop på uppdrag av Kinnarps, och handlar om vad personer som har skolan som arbetsplats tycker om skolans fysiska miljö. Den genomfördes i april-maj 2016. 200 slumpvis utvalda rektorer besvarade frågor via telefon. 533 pedagoger och 500 elever svarade via internet. Intervjuerna med pedagoger och elever gjordes inom ramen för en slumpvis slumpmässigt rekryterad internetpanel. Målgrupperna rektorer, pedagoger och elever har fått svara på delvis olika frågor. De svarande är spridda över landet i samtliga grupper. Av undersökningsetiska skäl har intervjuer gjorts med elever i grund- eller gymnasieskola som är 15 år och äldre.

Kinnarps är en svensk inredningskoncern som erbjuder innovativa och inspirerande helhetslösningar för arbetsmiljöer. Företaget grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Vi är ledande i Europa i vår bransch och finns representerade i ca 40 länder. Vår utgångspunkt är hållbarhet, välmående och lönsamhet för de som använder de miljöer vi skapar. Idag inreder vi alla typer av arbetsplatser, kontor, skola/utbildning och vård/omsorg. Kinnarps har ca 2 300 anställda och omsättningen 2014/2015 uppgick till 3,8 miljarder SEK. Koncernen uppfyller de ledande miljömärkningarnas krav och är certifierat enligt FSC®, ISO 9001 och 14001. Läs mer på www.kinnarps.com

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy