Skip to main content

Kinnarps kommenterar videofilmning

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 14:30 CET

Det cirkulerar uppgifter i media om att Kinnarps ”övervakar sin produktionspersonal”. Det är tyvärr felaktiga uppgifter. Kinnarps förklarar här vad som har skett och vad videofilmningen inom Kinnarps produktionsenheter syftar till. 

Varför filmar Kinnarps i produktionen?
Kinnarps kunderbjudande är att erbjuda ergonomiska och trivsamma arbetsmiljöer.  Ergonomin och trivseln är också något som ska genomsyra det interna arbetet. I första hand handlar videoanalysen om att förbättra arbetet inom produktionen. Videofilm gör det möjligt att till exempel kunna göra systematiska ergonomibedömningar, det blir lättare att se felaktiga positioner och ergonomiskt oriktiga rörelser när man har arbetsmomenten på film. Filmsekvenserna är också ett hjälpmedel för att få produkterna rätt tidsatta.  

Videoanalys är i sig ingen ny metod inom verkstadsindustrin, utan används idag med god erfarenhet av flera industriföretag i Sverige. Videofilmningen har också MBL-förhandlats med de fackliga parterna inom Kinnarps, där verkstadsklubbarna har ställts sig positiva till att ny teknik införs inom företaget. Tekniken har också används inom företaget sedan i höstas.     

Kommer filmningen att ske öppet?
Ja, all filmning görs i samarbete med operatören. Någon hemlig övervakning är det inte tal om.

Hur lagras dessa filmsekvenser?
Film är att betrakta som en personuppgift. I det här fallet är det ostrukturerat material som samlas in, det vill säga det kommer inte att gå att söka efter en enskild person i materialet. Filmmaterialet kommer att lagras internt inom Kinnarps.

Koncernchef Henry Jarlsson kommenterar:
– Det är tråkigt att vår metod har tolkats som övervakning, då videofilmningen snarare är en utveckling av gängse analysmetoder inom produktionen. För oss är det viktigt att våra produktionsenheter förblir effektiva och att operatörerna får en ergonomisk riktig arbetsmiljö och då är videofilmning ett mycket bra hjälpmedel. Det är också därför vi har infört detta i samförstånd med de fackliga parterna.  

För frågor, vänligen kontakta:
Ida Gustafsson, Presskontakt Kinnarps AB
Direkttel/mobil: 0515-38389 
E-post: ida.gustafsson@kinnarps.se

Kinnarps levererar helhetslösningar när det gäller inredning för kontor och offentlig miljö. Med hög kvalitet och låg miljöbelastning hanteras hela kedjan – från råvara till färdiga lösningar för arbetsplatsen. Idag är Kinnarps näst störst i Europa med försäljningsverksamhet i ca 40 länder. Omsättningen uppgår till 3,6 Miljarder SEK. Ca 2 800 anställda arbetar i koncernen.
Läs mer på
www.kinnarps.com 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy