Skip to main content

Kivra stödjer förslaget om ersättningsmodell för brevlådeoperatörer

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2017 16:45 CEST

Kivra har svarat på Finansdepartementets remiss digitalförvaltning.nu. Inom området digital post har Sverige definitivt möjligheten att bli bäst i världen och den svenska infrastrukturen Mina meddelanden kan bli grunden för de bästa och mest innovativa tjänsterna. Kivra stödjer utredningens förslag till ersättningsmodell för brevlådeoperatörer. Kivra betonar att nuvarande positiva utveckling riskeras om inte ersättningsmodell och ersättningsnivåer, som ger brevlådeoperatörerna incitament att driva på övergången, beslutas av regeringen.

Regeringen har som mål att Sverige skall bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Kivra menar att grundupplägget som finns för digital post är rätt med en infrastruktur för myndighetspost, Mina meddelanden, inom ramen för vilken såväl statens egna brevlåda, Min Myndighetspost, som privata aktörer är välkomna. Redan idag är lejonparten av anslutna medborgare kopplade till privata brevlådeoperatörer (idag finns tre: Kivra, Digimail och e-Boks). De privata aktörerna bidrar med innovation och möjliggör för medborgarna att samla myndighetsposten i samma tjänst som viktig post från privata avsändare (tex banker, försäkrings-, el- och telebolag).

- Sverige har övergripande valt rätt väg men marknaden utvecklas nu baserat på förväntan om att ersättning skall utgå. Nu krävs att regeringen snarast lagstiftar så att ersättning kan utgå i enlighet med utredningens förslag annars riskerar marknaden att åter gå i stå, kommenterar Stefan Krook VD Kivra.

Utredningen föreslår att ersättningen ska beslutas av regeringen (eller myndighet som regeringen utser).

- Staten bör betala högre ersättning än privata avsändare kommande år, för att sedan betala mindre. Detta för att stimulera övergången till digital post och därigenom maximera samhällsbesparingar som uppstår genom att övergången sker, kommenterar Stefan Krook, rörande ersättningsnivåerna.

Se Kivras remissvar i sin helhet här: Kivras remissvar: Betänkande digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Skicka post via Kivra
Gör som majoriteten av Sveriges största B2C-företag och kom igång med digitala utskick via Kivra. Fyll i dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig! Du får direkt ett mailsvar med telefonnummer till våra områdesansvariga.

Om Kivra
Kivra är en tjänst för privatpersoner och företag som vill ta emot sin viktiga post i en säker digital brevlåda. Över 1,4 miljoner personer i Sverige använder redan Kivra och antalet företag och myndigheter som ställer om till digital post växer nu snabbt. Namnet Kivra är ett anagram på arkiv (kastar du om bokstäverna i Kivra kan du bilda ordet arkiv), i takt med att fler avsändare ansluter sig kommer du automatiskt att kunna ta emot, hantera och arkivera mer och mer av din post i Kivra.

Kivra ägs av 41an Invest (Karl-Johan Persson och Stefan Krook), FAM (Wallenbergstiftelserna), styrelse och personal.

KIVRA-ny-gron-tag1 (3).png

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.