Skip to main content

Fulltecknad aktieemission och ny VD i Kiwok Nordic AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 10:07 CET

Höstens nyemission i Kiwok Nordic AB (publ) är nu avslutad och blev fulltecknad. Den begränsade aktieemissionen var på 5,1 MSEK och syftade till att komplettera finansieringen inför de påbörjade försäljningsinsatserna i bolaget. Nuvarande finansiering förväntas, enligt prognos, leda fram till att bolaget visar lönsamhet 2011.

Som garant för emissionen stod affärskonsulten Jan Bruneheim. I och med emissionsteckningen har bolaget nu ca 450 aktieägare.

Styrelsen i Kiwok Nordic har i samband med emissionsavslutningen utsett Sven Gustafsson till ny VD i bolaget. Han kommer närmast från VD-skapet i Dicamed AB, ett bolag som nyligen förvärvades av Kiwok Nordic för att förstärka försäljningsorganisationen. Dicamed är en etablerad återförsäljare på den svenska marknaden av medicintekniska hjälpmedel inom hjärtsjukvården, t ex pacemakers, hjärtklaffar, stent och Holterutrustning.

- Jag ser fram emot att fullfölja introduktionen i Norden av den unika BodyKom Series EKG-tjänsten. Behovet är stort av BodyKom inom sjukvården. Här finns en intressant möjlighet att både höja vårdkvaliteten och att sänka vårdkostnaderna.

- Dicameds produkter har också en stor utvecklingspotential. Betydande samordningsvinster kan göras genom att Kiwok Nordics och Dicameds erbjudanden i fortsättningen marknadsförs tillsammans, säger Sven Gustafsson.

Kiwok Nordics tjänst BodyKom Series EKG är en patentsökt unik kombination av hård- och mjukvara, som gör det möjligt att mäta EKG-värden effektivare. Med hjälp av mobilnätet distribueras automatiskt mätdata från hjärtpatienten till läkaren och till en kvalificerad analysfunktion för mätresultaten. Läkaren får därigenom en mycket bättre möjlighet att kunna ställa snabba och säkra hjärtdiagnoser.

Tjänsten har utvecklats under senaste fem åren i samverkan med bl a Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och har vunnit många uppmärksammande utmärkelser som en föregångslösning inom framtidssektorn telemedicin.

Styrelsens mål är att låta notera Kiwok Nordic-aktien på någon av de allmänna marknadsplatserna under 2010.

För ytterligare information kontakta:


Kiwok Nordic AB (publ)
Sveavägen 155, 6 tr
113 46 Stockholm
Tel 08-31 01 00
E-post info@kiwok.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy