Skip to main content

Kallelse till extra bolagsstämma i Kiwok Nordic AB (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 09:00 CET

Kallelse till extra bolagsstämma torsdagen den 8 december 2016 klockan 15:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och Inrikes tidningar samt annonserats i Svenska Dagbladet. Kallelsen bilägges detta pressmeddelande och skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 december 2016, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 5 december 2016 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm eller via e-post info@kiwok.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 2 december 2016.

Stockholm den 24 november 2016

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea. BodyKom är CE-märkt och Kiwok är ISO-certifierat.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.