Skip to main content

Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 16:30 CEST

Digitalisering av vården (eHälsa) blir allt viktigare för att lösa de utmaningar som vården står inför
Förändringar i vår livsstil har under lång tid lett till mer stillasittande, sämre kostvanor och stressigare miljöer. Detta har i sin tur inneburit en ökning av kroniska sjukdomar och en större belastning på vården. Via vårdens digitalisering och att människor uppmärksammas på nackdelarna med sin livsstil via wellness-trenden, kan vården effektiviseras och behovet av vård minska. En viktig del av digitaliseringen är att människor på ett tidigt stadium själva kan mäta sin hälsa och på så sätt förebygga sjukdomar. Ett exempel på detta är Kiwoks mobila EKG lösning som kan användas för själmätningar och förse vården med hälsodata utan sjukhusbesök. Efterfrågan på denna typ av lösningar ökar nu. För att öka resurserna att kunna möta möjliga kunder genomför nu bolaget en nyemission med företrädesrätt för bolagets nuvarande aktieägare. Var med och delta i Kiwoks kommande nyemission och läs mer om erbjudandet i memorandum du kan ladda ned på www.kiwok.se.

Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid nio (9) aktier oavsett serie ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Emissionsbelopp
Högst 5 000 000 kr.

Antal aktier i emissionen
Högst 2 000 000 B-aktier.

Pris per aktie
2,50 kronor.

Avstämningsdag
Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen ska vara den 18 oktober 2016.

Teckningstid
From den 21 oktober tom den 9 november 2016.

Värdering
Cirka 45 MSEK (pre-money).

Handel i aktien
Aktien i Kiwok är i dag onoterad men styrelsen har för avsikt att ansöka om listning av dess aktie så snart bolaget uppfyller kraven och verksamheten är etablerad.

Stockholm 2016-10-12
För ytterligare information kontakta

Anders Björlin telefon 070-645 55 73 eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.