Skip to main content

Kiwok Nordic AB (publ) publicerar Investeringsmemorandum i samband med nyemission

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 09:00 CEST

Styrelsen i Kiwok Nordic har beslutat genomföra en nyemission om högst 5 000 000 kronor genom utgivande av högst 2 000 000 B-aktier med teckningskursen 2,50 kronor och avstämningsdag den 1 juni. Första teckningsdag är den 7 juni och teckningstiden pågår tom den 21 juni 2017. Bolagets aktieägare skall ha rätt att teckna de nya aktierna, varvid 9 aktier oavsett serie ger rätt att teckna 1 ny B-aktie.

För information om bolaget läs bifogat vd-brev till aktieägarna för Investeringsmemorandum, anmälningssedlar och ytterligare information gå in på www.kiwok.se och titta under Investor Relations.

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea. BodyKom är CE-märkt och Kiwok är ISO-certifierat.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.