Skip to main content

Kiwoks nyemission genomförd

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 10:37 CET

  • Kiwoks nyemission tillför bolaget cirka 0,7 MSEK kontant före emissionskostnader
  • Genomförd emission ökar bolagets egna kapital med cirka 0,7 MSEK

Kiwok Nordic AB (publ) har under perioden den 21 oktober till och med den 9 november 2016 genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Totalt tecknades cirka 0,7 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Kiwok kommer genom emissionen att öka med cirka 665 tusen B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 665 Tkr.

I samband med ovan nämnda emission har även en mindre kvittningsemission registrerats.  

Stockholm 2016-11-28

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, verkställande direktör Kiwok Nordic AB (publ)

Telefon 08-550 036 70 eller 0706-45 55 73

Alternativt besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea. BodyKom är CE-märkt och Kiwok är ISO-certifierat.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.