This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Några av tipsen från Steppaupp.se. Illustrationer: Soja
Några av tipsen från Steppaupp.se. Illustrationer: Soja

Pressmeddelande -

Steppa upp ditt klimatgame med Steppaupp.se

Älskar du mat? Är du intresserad av aktier? Eller bankar kulturhjärtat? Alla kan vara en hjälte i klimatfrågan med Steppaupp.se!

För att ha en chans att säkra en hållbar framtid för oss, våra och andras barn, behöver vi – enligt en samlad forskarkår – sänka våra utsläpp av växthusgaser. Varför? Jo, vi behöver lätta på trycket inne i växthuset som omsluter jorden. Det börjar bli för varmt. Senast 2050 ska vi leva inom gränserna för en planet, och 2020 ska vi ha gjort stora förändringar i rätt riktning.

Det hög tid att steppa upp sitt klimatgame och göra skillnad. Men hur? Genom Steppaupp.se kan alla hitta ett sätt att påverka – och bättra på utsikterna för – framtiden.

Engagemang ser olika ut, och olika typer av engagemang passar olika människor. Men vi kan alla göra skillnad för framtidens klimat och bidra till att de Globala målen om hållbar utveckling uppnås.

– Är du den som gillar att unna dig så kanske bokklubb eller smakrik middagsklubb med växtbaserade recept att testa är något för dig? Bankar kulturhjärtat, jamen gå loss på allsköns evenemang som touchar klimatfrågan. Besitter du lagnings- och reparationsskills som gör livet mer hållbart – dela med dig. Är du hemmaråtta som tycker att en skärm är ett skönt sätt att kommunicera – engagera dig i klimatnätverk på sociala medier eller mejla politiker. Alla kan vara en hjälte i klimatfrågan, säger Emma Sundh, en av grundarna till Klimatklubben.

På Steppaupp.se kan alla hitta sin nivå av engagemang och ta chansen att göra skillnad på bred front. – Det viktiga är att engagemanget inte stannar vid köksbordet, utan att det tas vidare utanför hemmets väggar. På så sätt kan vi steppa upp klimatgamet – och med sajten Steppaupp.se vill vi via rent konkret hur enkelt det faktiskt är! säger Johanna Nilsson, medgrundare av Klimatklubben.

Steppaupp.se är ett samarbete mellan ABF och Klimatklubben med syfte att lyfta klimatengagemanget, öka kännedomen om de Globala målen om hållbar utveckling och bidra till att fler känner sig delaktiga. Målet är inte att sätta enstaka tankefrön, utan att odla storskaligt engagemang. Alla kan göra skillnad, sätta press på företag, påverka beslutsfattare och väcka opinion.

ABF och Klimatklubben vill överlämna ett hållbart samhälle och en välmående planet till nästa generation. 2020 är det tio år kvar tills de Globala målen ska vara uppfyllda, men helst ska de nås innan dess. Tillsammans vill vi verka för att säkra en hållbar framtid.

Projektet har finansierats av biståndsmyndigheten Sida.

KONTAKT

hej@klimatklubben.se
info@abf.se

Ämnen


Klimatklubben är ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk som arbetar för att klimatfrågan ska lyftas högst upp på agendan hos såväl företag, politiker och lagstiftare som hos enskilda individer. Klimatklubben startades den 8 oktober 2018, samma kväll som IPCC släppte sin uppmärksammade klimatrapport, av hållbarhetsprofilerna Emma Sundh, Maria Soxbo och Johanna Nilsson.
I mars 2020 hade nätverket över 37 000 följare på instagram, 21 000 medlemmar i Facebook-gruppen och 30 lokalklubbar över hela Sverige.

ABF är Sveriges ledande studieförbund med verksamhet i hela landet, 54 medlemsorganisationer och 63 organisationer med samarbetsavtal nationellt och 750.000 deltagare årligen. ABF härstammar ur folkrörelsen och bildades för över 100 år sedan. Bakom grundandet stod Socialdemokraterna, LO och Kooperativa Förbundet, men organisationen är partipolitiskt obunden. ABF kämpar för att utjämna klasskillnaderna, och för att ge alla samma möjligheter, oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation.

Presskontakt

Relaterat material