This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Video -

Hej förälder!

En av tre kampanjfilmer för Steppaupp.se, ett projekt för ökat klimatengagemang kring de globala målen av Klimatklubben och ABF (finansierat av Sida).
  • Licens: Användning i media
  • Filformat: .mp4
  • Videolängd: 0:41
Ladda ner

Ämnen


Klimatklubben är ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk som arbetar för att klimatfrågan ska lyftas högst upp på agendan hos såväl företag, politiker och lagstiftare som hos enskilda individer. Klimatklubben startades den 8 oktober 2018, samma kväll som IPCC släppte sin uppmärksammade klimatrapport, av hållbarhetsprofilerna Emma Sundh, Maria Soxbo och Johanna Nilsson.

I mars 2020 hade nätverket över 37 000 följare på instagram, 21 000 medlemmar i Facebook-gruppen och 30 lokalklubbar över hela Sverige.

Presskontakt