Skip to main content

Svenskar ser tillgång till flygresor som nödvändigt

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2018 08:00 CEST

Svenskarna är villiga att betala extra för en ”grönare flygbiljett” men får generellt sett inte dåligt klimatsamvete när de bokar flygresa. Nio av tio svenskar tycker nationella och internationella flygresor är nödvändiga, även om det påverkar miljön. Det är trender som KLM tagit fasta på i sin årliga skandinaviska hållbarhetsundersökning.

För andra året i rad har KLM tillsammans med Ipsos genomfört en omfattande undersökning om hur skandinaver ser på flygets miljö- och klimatpåverkan.

Undersökningen visar på att svenskarna är mer positiva än sina skandinaviska grannar till att betala extra för en ”grönare flygbiljett”. En majoritet av svenskarna (61%) är beredda att betala för en dyrare flygbiljett om det innebär att de kan resa med ett flygbolag som har en bättre miljöprofil (ett flygbolag med mindre koldioxidutsläpp per passagerare). Motsvarande siffra i Danmark är 51% och i Norge 46%.

Nio av tio svenskar svarar att de ser tillgången av nationella och internationella flygresor, även om det påverkar miljön, som nödvändigt. Vidare svarar nästan hälften (47%) av svenskarna att de inte får dåligt samvete vid bokning av flygbiljett och 62 procent kommer inte att ändra sina flygvanor trots kännedom om klimatpåverkan.

Trenden visar dock på att svenskarna skuldbelägger sig själva mer i anslutning till biljettbokning än året innan. 40% svarar att de någon gång fått dåligt samvete för den klimatpåverkan som flygresor har – en ökning med 2% från 2016.

– Vi ser att flygresenärer idag ställer generellt högre krav på att resa med flygbolag vars klimatarbete genomsyrar hela flygupplevelsen. Från ekologisk mat på planet till klimatsmart servicehantering före och efter flygresan. Samtliga aspekter i resandet är viktiga och bör genomgå en ”grön förändring” – något KLM arbetar aktivt med, säger Paul Terstegge, Nordenchef för Air France och KLM.

Av undersökningen framgår även att svenskarna anser att flygplanstillverkarna och politiker på europeisk och nationell nivå bär störst ansvar för flygbranschens klimatutveckling. I Sverige svarar 31% av resenärerna att flygplanstillverkarna bär huvudansvaret och nästan en fjärdedel svarar politiker på europeisk och nationell nivå. Endast 13% svarar flygbolagen och 10% tycker att resenärerna själva bär ansvaret.

Sedan flera år tillbaka satsar KLM på att stimulera efterfrågan och utvecklingen av biobränsle för flyget. KLM var det första flygbolag som flög kommersiellt med bioflygbränsle och förra året lanserades Nordic Biofuel Programme med fokus på den nordiska marknaden.

– KLM har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och vi är stolta över vad vi kan erbjuda våra resenärer. Bioflygbränsle, klimatkompensation och hållbara måltider är för oss en självklarhet och något vi kommunicerar brett till våra kunder. Dock finns det alltid utrymme till förbättring. Dåligt samvete vid biljettbokning är en signal om att flygbolagen kan bli ännu bättre på att förmedla sitt ansvarstagande, säger Paul Terstegge.


För mer information, vänligen kontakta:
Carina Bergqvist, kommunikationschef Air France-KLM,
tel: 076 878 75 59, mail: carina.bergqvist@klm.com

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Ipsos på uppdrag av KLM i slutet av november 2017. Den genomfördes som en webbenkät och omfattar ett representativt urval av personer boende i Sverige (1001st), Norge (1000st) och Danmark (1001st). Respondenterna är i åldrarna 18-65 år. 

Om KLM
KLM Royal Dutch Airlines grundades år 1919, och är en del av koncernen Air France och KLM sedan sammanslagningen år 2004. De två flygbolagen har behållit sin identitet och fokuserar på tre kärnaktivitetsområden: passagerartransport, frakt och flygplansunderhåll. Vi erbjuder våra kunder ett nätverk av 314 destinationer i 116 länder. Med en flygplansflotta bestående av 537 flygplan och med 2 300 dagliga avgångar, flög vi under 2017 98,7 miljoner passagerare. Merparten av resorna utgår ifrån Paris-Charles de Gaulle and Amsterdam-Schiphol. Sedan sammanslagningen har intäkterna i KLM näst intill fördubblats och antalet destinationer har ökat.

Air France och KLM är också medlemmar i SkyTeam Alliance, tillsammans med 20 andra flygbolag, som erbjuder kunder tillgång till ett globalt nätverk av över 16 600 dagliga flygningar till mer än 1 070 destinationer i 177 länder.

CSR är en avgörande del av KLM:s affärsstrategi. KLM var det första flygbolaget som flög med biodrivmedel under kommersiella flygresor och vi har som mål att minska koldioxidutsläppen per passagerare med 20% fram till 2020, jämfört med nivån år 2011. Air France och KLM har rankats som ett av världens mest hållbara flygbolag 13 år i rad av Dow Jones Sustainability Index, som är det ledande indexet för att mäta hållbart företagande.

Bifogade filer

PDF-dokument