Skip to main content

Nytt intelligent membran med 50 års garanti från Knauf Insulation

Nyhet   •   Dec 20, 2013 08:31 CET

Med nya och tuffare krav på energisnåla hus, ökar även kraven på materialen som finns innan- och utanför isoleringen. Det räcker inte längre att endast isolera mer, det ökar endast problemen med fukt och mögel. Vi måste börja bygga lufttäta och fuktsäkra konstruktioner, framför allt som de extrema väderslagen ökar.


Vi har varma somrar och kalla vintrar med hög eller låg luftfuktighet. För att inomhus miljön skall vara behaglig att bo i, räcker det inte längre med självdrag och element som värmer punkter av huset. Vi måste ändra vårt sätt att tackla problemen som uppstår när man bygger med kombinationen varmt inne kallt ute.

För att ett hus ska bli riktigt energisnålt måste det kunna hålla värmen. För att hålla värmen behövs mycket god isolering och en tät klimatskärm som hindrar att värmen läcker ut. För att undvika problem med fuktbildning i konstruktionen måste huset dessutom vara fuktsäkert och ha god ventilation.

Knauf Insulation lanserar nu ett komplett sortiment med lufttäta och diffusionsöppna membran och tillbehör för att den bästa möjliga inomhus miljön och friska konstruktioner skall kunna uppnås. Alla produkterna i LDS-sortimentet har en 50-årig hållbarhetsgaranti och är tillverkade och utvecklade i Tyskland. Dessa uppfyller även kraven i BBR och ETAG samt är CE märkta.

LDS EtaPlus är ett intelligent membran som anpassar sig enligt luftfuktigheten. Den öppnar sin struktur när det blir varmt på utsidan för att fukten som bildats i konstruktionen enkelt och snabbt skall kunna torka ut, och när luftfuktigheten på vintern minskar stänger den sig för att ingen fukt skall kunna tränga igenom.  LDS EtaPlus är exemplariskt till besvärliga konstruktioner, som öst och nord fasader eller tak, samt sommarstugor och andra byggnader som står delvis eller helt kalla under delar av året.

I LDS sortimentet ingår även difusionsöppna och lufttäta membran för externa applikationer, LDS Silk 10 samt LDS 0.04, tejper, tejp-ark och genomföringar till de flesta applikationer.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera