Skip to main content

Resan fortsätter!

Nyhet   •   Feb 03, 2016 12:30 CET

I februari är det sex år sedan jag började på Knauf Insulation som resande säljare. Det har varit en spännande resa där verk­samheten utvecklats till att omfatta ett nät av etablerade återförsäljare i hela Danmark.

Framgångarna har flera förklaringar. Naturligtvis har vi en produktmix som efter­frågas av kunderna, inte minst vår isolering med det unika bindemedlet ECOSE som har egenskaper som allt fler entreprenörer och hantverkare uppskattar.

Minst lika viktigt är förstås samarbetet med alla våra återförsäljare. Utan deras kunska­per och engagemang, tillsammans med våra egna duktiga säljare, hade vi inte lyckats komma så långt som vi gjort.

Men resan stannar inte här. Nu växlar vi på Knauf Insulation upp för att möta framtiden. En utmaning som vi gärna tar oss an är kra­ven på, och behovet av, isolering med lägre lambda. Det kommer exempelvis med de nya byggreglerna, BR15, med ökade krav på hushållens energiförbrukning. Vi räknar dessutom med att industrin kommer att kräva flera produkter med lägre lambda.

Vi och våra fabriker är beredda. Redan i dag tillverkar vi produkter i lambdaklass 032, som vi räknar med ska bli morgon­dagens självklara val av isolering.

Ett annat intressant område är lösull, som fler och fler väljer – inte bara för tilläggs­isolering av vindar, utan även vid traditionell isolering. Även här fortsätter vi att jobba med att förena tekniken och förbättra produkten.

Slutligen, de sex åren på Knauf Insulation har varit en spännande och utvecklade resa för mig även på ett personligt plan. Med ett extra plus för den tillfredställelse jag ofta känner av att jobba med produkter som är resursbesparande, ger bättre ekonomi och bidrar till att sänka koldioxidutsläppen.

Just det gör också målet tydligt för den fort­satta resan. 

Søren Bendix
Business Development Manager 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy