Skip to main content

Företagsledare uppmanar danska regeringen att bana väg för högre ambition gällande Europas energibesparingar med anledning av Europarådets möte i oktober

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 15:00 CEST

Köpenhamn 19 september 2014: Företagsledare i Europa har uppmanat den danska regeringen att gå i spetsen och trycka på för mer ambitiösa energibesparingar inom EU:s energi- och klimatpaket för år 2030.

Vid mötet mellan Europeiska Alliansen för Energibesparingar (EU-ASE) och den danska ministern för klimat, energi och byggande, Rasmus Helveg Petersen, uppmanade ledande representanter för några av Europas större företag, inklusive Danfoss, Kingspan, Knauf Insulation, Philips och Schneider Electric, den danska regeringen att fortsätta sitt arbete med att förena progressiva EU-medlemsstater och att säkra en överenskommelse som är rimlig för klimatet, företagen och EU-medborgarnas framtid.

Den 17 juni 2014, som del av ett initiativ som leddes av Danmarks regering, uppmanade ministrar från sju EU-länder – Danmark, Tyskland, Belgien, Grekland, Irland, Luxemburg och Portugal - kommissionen att lägga fram ett förslag om ett bindande och ambitiöst energibesparingsmål som en del av det klimatpaket som ska fullbordas vid Europarådets möte i oktober i år.

EU-ASE är en gruppering av företagsledare, politiker och aktivister och å deras vägnar uttryckte sig Presidenten, Monica Frassoni så här:

– Händelserna i Ukraina under senare tid har visat EU hur sårbara vi är inför händelser som sker bortom vår kontroll i andra delar av världen. Det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att garantera en energisäker framtid är att använda mindre. Vi ser nu på Danmark som en ledare som kan bidra till att Europarådet ser på Klimat- och energipaketet genom dessa glasögon och antar ett bindande energibesparingsmål för 2030.

Den 23 juli 2014 lade Europeiska kommissionen fram sitt förslag för ett 30-procentigt europeiskt mål för energibesparingar till år 2030, men har lämnat förslaget, bindande eller ej på EU-nivå, för medlemsländerna att anta vid Europarådets möte 23 och 24 oktober 2014. Medlemmarna i EU-ASE hävdar att ett bindande energibesparingsmål på hela 40 % skulle vara kostnadseffektivt och skulle bidra till fler jobb, höja konkurrenskraft och tillväxt samt väsentligt reducera energiimporten samtidigt som man bidrar till drastiskt minskade växthusgasutsläpp.

I en nyligen publicerad rapport hävdar British Institute for Public Policy Research att genom att anta ett bindande mål i hela EU för energieffektivitet på 35 % fram till år 2030, skulle Europa minska gasimporten med en tredjedel – vilket motsvarar en hög andel av EU:s gasbehov som nu uppfylls av Ryssland. EU är världens största importör av energi. Genomsnittspriserna för elektricitet i Europa har ökat med >30 % under de senaste tio åren. Samtidigt har gaspriserna ökat med hela >40 %. Europeiska beslutsfattare måste inse att Europa aldrig kommer att vara ledande beträffande billigast möjliga energi och måste därför vara ledande beträffande de med minst konsumtion av energi.

Dessutom skulle 2,59 miljoner arbetstillfällen kunna skapas bara inom byggnadssektorn i EU till 2030, om man sätter ett ambitiöst mål, enligt en analys som gjorts av European Trade Union Confederation.

Kontakt EU-ASE:

Michael Villa, presskontakt  | +32 485 47 29 70 / +39 338 53 40 924
info@euase.eu

Kontakt Knauf Insulation: 
Peter Isacsson, Nordic General Manager   | +46 (0)706 45 00 06
Fredrik Stengarn, Press Officer   | +46 (0)735 23 23 32
Micaela Ådahl, Nordic Marketing Manager  | +46 (0)705 68 88 44

Bild fri för användning. Foto: EU-ASE

The European Alliance to Save Energy (EU-ASE) grundades vid FN:s klimatkonferens i december 2010. Medlemmarna omfattar ledande europeiska företag som 1E, CRUPE, Danfoss, Ingersoll Rand, Kingspan, Knauf Insulation, Opower, Philips Lighting, Schneider Electric och Siemens, prominenta NGO:er och stiftelser inkluderande Europeiska klimatstiftelsen och Kyoto Club. Läs mer om EU-ASE på www.euase.eu

Knauf Insulation är en del av Knauf Group, en familjeägd global byggmaterialkoncern med en årlig omsättning på mer än €5 miljarder. Som en av världens främsta isoleringstillverkare, är vi verksamma i över 50 länder och har fler än 30 produktionsanläggningar som tillverkar glasull, stenull, extruderad polystyren (XPS), expanderad polystyren (EPS) och extruderad polyethylen (XPE). Med fler än 5 000 anställda, är vi specialister på isoleringstillverkning, forskning och utveckling. Vi erbjuder avancerade lösningar för energieffektivitet för byggnader i hela världen. Läs mer om oss och våra produkter på www.knaufinsulation.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy