Skip to main content

​Knightec gör ett starkt första kvartal tillsammans med Dewire

Nyhet   •   Apr 25, 2019 13:03 CEST

Organisk tillväxt skapar lönsamhet

Knightecs strategi är att genom förvärv och organiskt tillväxt utveckla nya affärsmodeller som skapar större kundvärden. Resultatet av arbetet ser vi i fina tillväxtsiffror under första kvartalet där Knightec tillsammans med Dewire omsatte drygt 174 MSEK med en EBIT på 23,4 MSEK. Intäktsökningen från föregående år motsvarar 37 procent och marginalen för kvartalet var 13,4 procent.

Under år 2018 växte Knightec organiskt med åtta procent och andelen projektåtaganden, dvs. utvecklingsprojekt där Knightec tar ett utökat ansvar för leveransen, har ökat till drygt 20 procent av omsättningen. Företagets strategiska fokus är att utveckla relationerna med nyckelkunder och att synliggöra erbjudanden inom digitalisering, kvalitet, hållbarhet och säkerhet.

I januari 2019 gick förvärvades IT-konsultföretaget Dewire. Därmed har Knightec 700 medarbetare, varav ca 250 inom mjukvara och digitalisering. Tillsammans med Dewire utvecklas företaget till en stark aktör för industrins och offentliga sektorns digitalisering och för den nya generationens ICT-lösningar. Här ser Knightec att nya möjligheter uppstår:

- Vårt resultat är ett kvitto att vi är på rätt väg. Nu utvecklar vi hur digitala tjänster kan kombineras med erbjudanden inom produktutveckling. Konkurrensen i industrin ökar kraven på produktivitetsutveckling. Detta kommer öka behovet av kompetens från konsultföretag som kan stötta med både IT- och produktutvecklings- och systemkunskap, säger Dimitris Gioulekas, vd på Knightec.

Samtidigt fortsätter företaget jobba med effektiviteten i hela bolaget och att ha fortsatt fokus på att attrahera personer med rätt kompetens och vilja att utvecklas på Knightec. Att Knightec i år blev utsedda till Sveriges 3:e bästa arbetsgivare visar att företaget är på rätt väg.