Skip to main content

Unik återhämtning för utrotningshotade bergsgorillan

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2018 19:23 CET

Låglandsgorilla på Kolmårdens djurpark

Djurarter runt om i världen dör ut i en allt högre takt och djurparker och andra naturvårdsorganisationer arbetar hårt för att läget ska stabilisera sig. Nu kommer glädjande nyheter från Centralafrika – antalet bergsgorillor har ökat från 240 till 1000 stycken och de räknas inte längre som akut hotade. Ökningen har varit möjlig genom betydande bevarandeinsatser.


Under 1970-talet fanns så få som 240 bergsgorillor kvar i naturen. Idag finns över 1000 bergsgorillor och antalet ökar. Nu har underarten nått en historisk milstolpe. IUCN, den Internationella naturvårdsunionen, har gjort en ny bedömning av bergsgorillans hotstatus. Arten flyttas ned från den mest alarmerande kategorin ”Akut hotad” till ”Starkt hotad”, vilket kan ses som en unik åtgärd. Det är den enda människoapan som ökar i antal. Hoten som människoaporna ställs inför består av skogsskövling, tjuvjakt och sjukdomar som smittar från människor. Genom bevarandeprojekt, finansierade av organisationer, djurparker och privatpersoner har man kunnat skydda de kvarvarande bergsgorillorna mot tjuvjakt och skogsskövling. Arbetet sker bland annat med hjälp av parkvakter som patrullerar i gorillornas livsmiljöer. Viljan från regeringarna i området att skydda nationalparkerna där gorillorna lever har varit avgörande för framgången. Samarbetet med statliga organisationer är en nyckel i bevarandet av utrotningshotade djurarter.

-Det är oerhört glädjande nyheter för bergsgorillan, men det visar också på att de metoder som djurparker och andra naturvårdsorganisationer använder för att skydda djuren fungerar. Vi ser att det finns hopp för många djurarter världen över, säger Rickard Sjödén, Informationsansvarig på Kolmården.

Bergsgorillan kom att bli känd för allmänheten genom zoologen Dian Fosseys studier av några av de sista individerna i Rwanda. Även den efterföljande filmen De dimhöljda bergens gorillor, om hennes liv och kamp för artens överlevnad väckte stor uppmärksamhet. Dian Fossey som avled 1985 förutspådde att bergsgorillan skulle vara helt utdöd före 2000-talets början. Det bidrog till att arten tillsammans med jättepandan och tigern blev viktiga symboler för kampen för de vilda djurens överlevnad.


Det finns fortfarande flera underarter av gorillor som är akut hotade. Kolmårdens insamlingsstiftelse stödjer arbetet med att skydda bergsgorillans släktingar, den akut hotade Cross River gorillan i Nigeria. IUCN uppskattar att det bara finns mellan 150-300 individer kvar i världen och till skillnad mot bergsgorillan går utvecklingen fortfarande åt fel håll.

-Vi finansierar parkvakternas arbete att skydda de 25 sista Cross River gorillorna i Afi Mountain Wildlife Sanctuary i Nigeria. Tyvärr ser läget långt mycket värre ut för Cross River gorillorna än för bergsgorillorna och vi följer utvecklingen noggrant tillsammans med våra samarbetspartners på plats, säger Rickard.

Trots det glädjande beskedet att bergsgorillan inte längre anses ”Akut hotad”, finns ingen anledning att andas ut. Underarten kommer vara i stort behov av bevarandeinsatser under lång tid framöver.

-Tyvärr lever alla bergsgorillor inom två begränsade områden där många människor rör sig. Värsta scenario vore om en smittsam sjukdom skulle spridas från människa till gorilla, det skulle kunna slå ut stora delar av populationen, säger Rickard.

Kolmården fortsätter sitt intensiva arbete för att bevara världens gorillor genom uppfödning inom internationella bevarandeprogram och genom att skydda gorillorna i Nigeria tillsammans med samarbetspartners på plats.


Fakta gorillor:

  • Det finns två arter av gorillor, den östliga och den västliga.
  • Bergsgorillan är en underart till den östliga gorillan och förekommer i höglänta skogar i Rwanda, Kongo-Kinshasa och Uganda.
  • I Sverige finns västliga låglandsgorillor på Kolmården, dessa ingår i ett europeiskt bevarandeprogram för utrotningshotade djur.
  • Kolmårdens Insamlingsstiftelse stödjer arbetet på plats i Afrika genom att finansiera skyddet av den akut hotade Cross River gorillan i Nigeria.
  • Trots sin storlek och respektingivande karaktär är gorillan ett mycket fridfullt djur. Deras diet består av vegetabilier och de ger sig sällan in i våldsam konflikt med andra.
  • Gorillor kan nå en vikt uppemot 300 kg.


För mer information kontakta:

Rickard Sjödén, Informationsansvarig, 010-708 7536, rickard.sjoden@kolmarden.com

Destination Kolmården består av Kolmårdens Djurpark och Vildmarkshotellet. Kolmårdens Djurpark öppnades 1965 och är idag Nordens största djurpark. Vildmarkshotellet är ett 4-stjärnigt möteshotell vid Bråvikens strand som riktar sig till både privatpersoner och företag. Destination Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande koncern inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland.