Presentation vid konferens om hållbar finansiering i Paris

Nyheter   •   Dec 11, 2018 09:00 CET

Kommuninvests presentation vid den årliga investeringskonferens om hållbar finansiering som arrangerades av internationella affärsbanken Crédit Agricole i Paris 11 december 2018.

Lina Dahlbäck och Ola Schön först att få Axelpriset

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 07:00 CET

Lina Dahlbäck, ekonomichef i Malå kommun, och Ola Schön, kanslichef i Södertälje kommun, blev vinnare av 2018 års Axelpris. Priset, som instiftats av Kommuninvest och Public Partner, vill uppmärksamma kommunala tjänstemän som bidrar till att förstärka tilltron till samhällskontraktet och dess grundläggande demokratiska värden. Pristagarna erhåller 25.000 kr var.

Presentation EU-kommissionen: möte med medlemsländernas expertgrupp för hållbar finansiering

Nyheter   •   Dec 04, 2018 08:45 CET

Kommuninvest deltog 3 december vid ett arbetsmöte i Bryssel med EU-medlemsländernas expertgrupp för hållbar finansiering. Mötet ingick som en del i arbetet med EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Kommuninvest var en av fem finansiella institutioner som hade bjudits in för att dela med sig av sina erfarenheter inom hållbar finansiering.

Barclays utses till ny market maker i Kommuninvests svenska obligationsprogram

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 10:07 CET

Barclays blir ny återförsäljare för Kommuninvest svenska benchmarkprogram. Därmed utgörs återförsäljargruppen av sex banker: Barclays, Danske Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank. Förändringen är ett led i Kommuninvests arbete att etablera kommunobligationer som en likvid del av den svenska obligationsmarknaden, och motiveras också av ett ökat intresse från utländska placerare.

Kommuninvest publicerar upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 17:27 CET

Kommuninvest prognosticerar ett upplåningsbehov om 100-120 miljarder kronor för 2018, dvs. för upplåning med längre än ett års löptid. Prognosen baseras på förväntad nyutlåning under 2019, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen samt en bedömning av likviditetsreservens storlek vid utgången av 2019. Hittills under 2018 har Kommuninvest lånat upp 131,5 miljarder kronor.

Kommuninvest lånar 1,25 miljarder dollar

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 12:21 CET

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har lånat upp motsvarande 11 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Orderboken uppgick till över 1,6 miljarder dollar och fler än 40 internationella placerare deltog, främst centralbanker, offentliga institutioner och banker.

Kommunernas investeringar på rekordnivå - men goda finanser minskar lånebehovet

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 06:00 CEST

Förra året ökade kommunsektorns investeringar till över 165 miljarder kronor, den högsta nivån någonsin, enligt en rapport från Kommuninvest. Investeringarna ökade med 14 procent, den största ökningen på över tio år. Det visar en ny rapport från Kommuninvest. Goda ekonomiska resultat i kommunerna gjorde dock att låneskulden, trots de höga investeringsvolymerna, bara ökade med 4 procent.

​Kommuninvest lånar återigen upp till lägre kostnad med grön obligation

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 09:36 CEST

Kommuninvest har gett ut sin femte gröna obligation och den tredje i svenska kronor. På tisdagen emitterade det kommunala låneinstitutet en grön obligation om 3 miljarder kronor. Tack vare god efterfrågan och en övertecknad orderbok prissattes obligationen 2,5 räntepunkter under kurvan för Kommuninvests traditionella svenska obligationer. 29 placerare från elva länder deltog i transaktionen.

Kommuninvest offentliggör planer på ny grön obligation

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 09:56 CEST

​Kommuninvest planerar en ny grön obligation, den femte hittills och den tredje i svenska kronor, för finansiering av gröna investeringsprojekt i svensk kommunsektor. Kommuninvest har hittills beviljat totalt 35,2 miljarder kronor i Gröna lån till 209 projekt i 98 kommuner och landsting/regioner. Nordea, SEB och Swedbank har utsetts till ledarbanker.

Kommuninvests obligationer godkänns som säkerhet hos clearingoperatören LCH

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 09:54 CEST

Clearingtjänst-operatören LCH har meddelat att det utökar sitt utbud av godkända värdepappersemittenter till att omfatta vissa s.k. Supranationals och Agencies. Kommuninvest är en av åtta berättigade emittenter vars obligationer anses vara acceptabla säkerheter hos LCH Ltd.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Kommuninvest

Vi finansierar välfärd

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 360 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Adress

  • Kommuninvest
  • Drottninggatan 2
  • 70210 Örebro
  • Sverige

Länkar