Kommuninvest publicerar 2018 års externrevisorsutlåtande avseende ramverk för gröna obligationer

Nyheter   •   Jul 09, 2018 10:00 CEST

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, publicerar idag sin andra granskningsrapport avseende ramverket för gröna obligationer. Rapporten, som utförts av Kommuninvests externrevisor KPMG, har genomförts för att verifiera användningen av medel som erhållits vid emission av gröna obligationer.

S&P bekräftar Kommuninvests kreditbetyg om AAA med stabila utsikter

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 17:10 CEST

S&P Global Ratings (S&P) har meddelat att det långfristiga kreditbetyget för Kommuninvest kvarstår på AAA med stabila utsikter. Det kortfristiga kreditbetyget är A-1+.

Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 07:30 CEST

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, uppdaterar sin prognos för långfristig upplåning till 110-125 miljarder kronor för 2018. Tidigare publicerad prognos var 85-100 miljarder kronor. Prognosen baseras på förväntat utfall 2018 av nyutlåning, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen samt en bedömning av likviditetsreservens storlek vid utgången av 2018.

Kommuninvest lanserar K2505, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Nyheter   •   Jun 19, 2018 11:45 CEST

​Kommuninvest kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen, benämnd K2505, får förfall den 12 maj 2025. Avsikten är att erhålla benchmarkstatus med 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort

Kommuninvest lånar upp 2,5 miljarder dollar i sin största obligation hittills

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 10:29 CEST

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har emitterat sin största USD-benchmark-obligation någonsin. På tisdagen emitterade Kommuninvest 2,5 miljarder dollar, motsvarande cirka 22 miljarder kronor, i en 2-årig USD-obligation med förfall i oktober 2020. Upplåningen motiverades av en stark tillväxt i Kommuninvests utlåningsportfölj.

Patrick Nimander ny CFO på Kommuninvest

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 09:08 CEST

​Patrick Nimander, 47 år, har utsetts till ny ekonomi- och finanschef (CFO) för Kommuninvest i Sverige AB. Patrick kommer närmast från EKN (Exportkreditnämnden), där han varit CFO sedan 2010. Patrick efterträder Johanna Larsson, som har tillträtt en tjänst på Örebro Kommun som ekonomichef.

S&P publicerar ny ratingmetodologi för icke-amerikanska offentliga finansieringsorgan: Kommuninvests kreditbetyg under kriterieobservation

Nyheter   •   Maj 25, 2018 09:26 CEST

​S&P Global Ratings (S&P) har den 22 maj 2018 offentliggjort sin nya metodologi för att betygsätta icke-amerikanska offentliga finansieringsorgan. Som en effekt av den nya metodologin har S&P placerat kreditbetygen för tio offentliga finansieringsorgan, inklusive Kommuninvest, under s.k. kriterieobservation. S&P förväntar sig att granska de kreditbetyg som identifierats som UCO inom sex månader.

Placerare välkomnar Kommuninvests senaste miljardemission i USD

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 16:16 CEST

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, genomförde i veckan sin andra internationella s.k. benchmarkobligation för året. Kommuninvest emitterade 1 miljard USD i en 3-årig obligation med förfall 1 mars 2021. Obligationen betalar en halvårsvis kupong om 2,875% och emitterades till en nivå om ca 21 räntepunkter över 3-åriga amerikanska statsobligationer, motsvarande mid-swaps +6 räntepunkter.

Orderboken stängdes inom 1,5 timmar efter öppnandet, med slutliga order på över 2 miljarder dollar och deltagande från mer än 50 internationella placerare, främst centralbanker och offentliga institutioner samt banker, , som använder Kommuninvests obligationer i sin likviditetsförvaltning.

Tobias Landström, biträdande chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:

- Vi är mycket nöjda med resultatet av denna transaktion, och i synnerhet med den slutliga orderboken med över 50 placerare inklusive ett stort antal centralbanker och banker. Vi uppskattar det starka stödet för Kommuninvest-obligationer från etablerade SSA-investerare från hela världen.

Kommuninvest fortsätter växa till följd av en större marknadsandel och de ökade investeringar i välfärd som sker i kommuner och landsting. Idag finansieras hälften av kommunsektorns totala låneskuld på dryga 600 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvest räknar totalt med att låna upp 85 - 100 miljarder kronor i långfristig upplåning under året.

För mer information om transaktionen, se Press Points (på engelska).

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 360 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, genomförde i veckan sin andra internationella s.k. benchmarkobligation för året. Kommuninvest emitterade 1 miljard USD i en 3-årig obligation med förfall 1 mars 2021. Obligationen betalar en halvårsvis kupong om 2,875% och emitterades till en nivå om ca 21 räntepunkter över 3-åriga amerikanska statsobligationer, motsvarande mid-swaps +6 räntepunkter.

Läs vidare »

Kommuninvests remissvar avseende utredningen Att främja gröna obligationer

Nyheter   •   Maj 04, 2018 13:38 CEST

Kommuninvest ekonomisk förening har idag inlämnat sitt svar på regeringskansliets remiss av utredningen Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115). Remissyttrandet kan laddas hem här.

Frågor besvaras av Björn Bergstrand, Hållbarhetschef.

Kommuninvest ekonomisk förening har idag inlämnat sitt svar på regeringskansliets remiss av utredningen Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115). Remissyttrandet kan laddas hem här. Frågor besvaras av Björn Bergstrand, Hållbarhetschef.

Läs vidare »

Presentation vid årsmöte i Sveriges Ekokommuner

Nyheter   •   Apr 27, 2018 16:30 CEST

Kapitalmarknader ställer om i hållbar riktning, hur kan gröna finansieringslösningar bidra i det kommunala miljö- och hållbarhetsarbetet? 

Kommuninvests hållbarhetschef Björn Bergstrand stod för slutanförandet vid årsmötet i Sveriges Ekokommuner den 27 april 2018. Presentationen finns för nedladdning nedan.

Läs vidare »

Bilder & Videor 18 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Hållbarhetschef / Senior Investor Relations Manager
  • bjnrbxkcrlorn.rouplfbeotkqiwrgstbirandewqoxl@kzbkjomkjtoehmunindnvbyxtesfyt.luse
  • 010-470 87 31
  • 0708-869476

Om Kommuninvest

Vi finansierar välfärd

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 360 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Adress

  • Kommuninvest
  • Drottninggatan 2
  • 70210 Örebro
  • Sverige

Länkar