Kommuninvest emitterar sin sjätte gröna obligation

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 14:35 CET

Kommuninvest har gett ut en ny grön obligation om 3,5 miljarder kronor. God efterfrågan och en övertecknad orderbok gjorde att obligationen kunde prissättas 2 räntepunkter lägre än Kommuninvests traditionella svenska obligationer. Kommuninvest har hittills emitterat 23,9 miljarder kronor i sex gröna obligationer, vilket gör Kommuninvest till största svenska emittent.

​Kommuninvest offentliggör planer på ny grön obligation

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2019 11:45 CET

Kommuninvest planerar att emittera en ny grön obligation, den sjätte hittills och den fjärde i svenska kronor. Till ledarbanker för transaktionen har utsetts Danske Bank, Nordea och SEB. I slutet av 2018 hade Kommuninvest lånat ut 26 miljarder i gröna lån, för 232 investeringsprojekt i 109 kommuner och regioner. Den gröna låneandelen var 7,4 procent.

Kommuninvest i Sverige AB (publ) bokslutskommuniké 2018: Kommuninvest stärker sin ställning på den kommunala lånemarknaden

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 08:00 CET

Kommuninvest ökade sin andel av kommunsektorns upplåning från 51 till 55 procent under 2018, samtidigt som den egna utlåningen ökade till 354 (308) miljarder kronor. Kommuninvest förväntar sig att kommunernas och regionernas upplåning ökade med 6 (4) procent till 637 (601) miljarder kronor under 2018, motsvarande 13,4 procent (13,1) av BNP.

Nordiska emittenter uppdaterar sin guide för effektrapportering från gröna obligationer

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2019 08:00 CET

Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting, den vägledning för effektrapportering av gröna obligationer som utvecklats av en grupp nordiska emittenter, har uppdaterats. Med nya rekommendationer för rapportering av klimatrelaterad fysisk risk och FN:s utvecklingsmål hoppas initiativtagarna att vägledningen ska bidra till ökad harmonisering av rapportering för gröna obligationer.

​Största orderboken någonsin för en Kommuninvest-emission

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 11:25 CET

Kommuninvest har emitterat sin första stora USD-transaktion för året, en treårig obligation om 1,5 miljarder dollar (13,5 mdkr). Med en slutlig orderbok på över 3,5 miljarder dollar (31 mdkr) var det Kommuninvests mest övertecknade emission någonsin. Priset sattes till 12 baspunkter över referensräntan (mid-swaps), motsvarande cirka 22 baspunkter över jämförbara amerikanska statsobligationer.

Presentation vid konferens om hållbar finansiering i Paris

Nyheter   •   Dec 11, 2018 09:00 CET

Kommuninvests presentation vid den årliga investeringskonferens om hållbar finansiering som arrangerades av internationella affärsbanken Crédit Agricole i Paris 11 december 2018.

Lina Dahlbäck och Ola Schön först att få Axelpriset

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 07:00 CET

Lina Dahlbäck, ekonomichef i Malå kommun, och Ola Schön, kanslichef i Södertälje kommun, blev vinnare av 2018 års Axelpris. Priset, som instiftats av Kommuninvest och Public Partner, vill uppmärksamma kommunala tjänstemän som bidrar till att förstärka tilltron till samhällskontraktet och dess grundläggande demokratiska värden. Pristagarna erhåller 25.000 kr var.

Presentation EU-kommissionen: möte med medlemsländernas expertgrupp för hållbar finansiering

Nyheter   •   Dec 04, 2018 08:45 CET

Kommuninvest deltog 3 december vid ett arbetsmöte i Bryssel med EU-medlemsländernas expertgrupp för hållbar finansiering. Mötet ingick som en del i arbetet med EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Kommuninvest var en av fem finansiella institutioner som hade bjudits in för att dela med sig av sina erfarenheter inom hållbar finansiering.

Barclays utses till ny market maker i Kommuninvests svenska obligationsprogram

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 10:07 CET

Barclays blir ny återförsäljare för Kommuninvest svenska benchmarkprogram. Därmed utgörs återförsäljargruppen av sex banker: Barclays, Danske Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank. Förändringen är ett led i Kommuninvests arbete att etablera kommunobligationer som en likvid del av den svenska obligationsmarknaden, och motiveras också av ett ökat intresse från utländska placerare.

Kommuninvest publicerar upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 17:27 CET

Kommuninvest prognosticerar ett upplåningsbehov om 100-120 miljarder kronor för 2018, dvs. för upplåning med längre än ett års löptid. Prognosen baseras på förväntad nyutlåning under 2019, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen samt en bedömning av likviditetsreservens storlek vid utgången av 2019. Hittills under 2018 har Kommuninvest lånat upp 131,5 miljarder kronor.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Kommuninvest

Vi finansierar välfärd

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 360 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Adress

  • Kommuninvest
  • Drottninggatan 2
  • 70210 Örebro
  • Sverige

Länkar