Tbrpckrggvdvvmm00fie

S&P publicerar ny ratingmetodologi för icke-amerikanska offentliga finansieringsorgan: Kommuninvests kreditbetyg under kriterieobservation

Nyheter   •   Maj 25, 2018 09:26 CEST

​S&P Global Ratings (S&P) har den 22 maj 2018 offentliggjort sin nya metodologi för att betygsätta icke-amerikanska offentliga finansieringsorgan. Som en effekt av den nya metodologin har S&P placerat kreditbetygen för tio offentliga finansieringsorgan, inklusive Kommuninvest, under s.k. kriterieobservation. S&P förväntar sig att granska de kreditbetyg som identifierats som UCO inom sex månader.

Media no image

Placerare välkomnar Kommuninvests senaste miljardemission i USD

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 16:16 CEST

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, genomförde i veckan sin andra internationella s.k. benchmarkobligation för året. Kommuninvest emitterade 1 miljard USD i en 3-årig obligation med förfall 1 mars 2021. Obligationen betalar en halvårsvis kupong om 2,875% och emitterades till en nivå om ca 21 räntepunkter över 3-åriga amerikanska statsobligationer, motsvarande mid-swaps +6 räntepunkter.

Orderboken stängdes inom 1,5 timmar efter öppnandet, med slutliga order på över 2 miljarder dollar och deltagande från mer än 50 internationella placerare, främst centralbanker och offentliga institutioner samt banker, , som använder Kommuninvests obligationer i sin likviditetsförvaltning.

Tobias Landström, biträdande chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:

- Vi är mycket nöjda med resultatet av denna transaktion, och i synnerhet med den slutliga orderboken med över 50 placerare inklusive ett stort antal centralbanker och banker. Vi uppskattar det starka stödet för Kommuninvest-obligationer från etablerade SSA-investerare från hela världen.

Kommuninvest fortsätter växa till följd av en större marknadsandel och de ökade investeringar i välfärd som sker i kommuner och landsting. Idag finansieras hälften av kommunsektorns totala låneskuld på dryga 600 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvest räknar totalt med att låna upp 85 - 100 miljarder kronor i långfristig upplåning under året.

För mer information om transaktionen, se Press Points (på engelska).

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 360 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, genomförde i veckan sin andra internationella s.k. benchmarkobligation för året. Kommuninvest emitterade 1 miljard USD i en 3-årig obligation med förfall 1 mars 2021. Obligationen betalar en halvårsvis kupong om 2,875% och emitterades till en nivå om ca 21 räntepunkter över 3-åriga amerikanska statsobligationer, motsvarande mid-swaps +6 räntepunkter.

Läs vidare »
Media no image

Kommuninvests remissvar avseende utredningen Att främja gröna obligationer

Nyheter   •   Maj 04, 2018 13:38 CEST

Kommuninvest ekonomisk förening har idag inlämnat sitt svar på regeringskansliets remiss av utredningen Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115). Remissyttrandet kan laddas hem här.

Frågor besvaras av Björn Bergstrand, Hållbarhetschef.

Kommuninvest ekonomisk förening har idag inlämnat sitt svar på regeringskansliets remiss av utredningen Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115). Remissyttrandet kan laddas hem här. Frågor besvaras av Björn Bergstrand, Hållbarhetschef.

Läs vidare »
Media no image

Presentation vid årsmöte i Sveriges Ekokommuner

Nyheter   •   Apr 27, 2018 16:30 CEST

Kapitalmarknader ställer om i hållbar riktning, hur kan gröna finansieringslösningar bidra i det kommunala miljö- och hållbarhetsarbetet? 

Kommuninvests hållbarhetschef Björn Bergstrand stod för slutanförandet vid årsmötet i Sveriges Ekokommuner den 27 april 2018. Presentationen finns för nedladdning nedan.

Läs vidare »
Aq6xwcbiytznru4qo7aa

Kommuninvest lånar upp till lägre kostnad med grön obligation

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 13:47 CEST

Kommuninvest har gett ut sin fjärde gröna obligation, och den andra i svenska kronor. På måndagen emitterade det kommunala låneinstitutet en grön obligation om 3 miljarder kronor, årets hittills näst största i svenska kronor. Tack vare god efterfrågan och en övertecknad orderbok kunde obligationen prissättas 3 räntepunkter lägre än Kommuninvests traditionella svenska obligationer.

Media no image

Grön investerarpresentation, Stockholm 18 april

Nyheter   •   Apr 18, 2018 08:00 CEST

Kommuninvest genomför 18 och 19 april presentationer för att uppdatera investerare med anledning av den nyligen publicerade Kommuninvest Green Bonds Impact Report samt det uppdaterade ramverket för grön utlåning och grön obligationsutgivning. Presentationen sker inför en eventuell kommande emission av en grön obligation, och finns här för nedladdning.

Kommuninvest genomför 18 och 19 april presentationer för att uppdatera investerare med anledning av den nyligen publicerade Kommuninvest Green Bonds Impact Report samt det uppdaterade ramverket för grön utlåning och grön obligationsutgivning. Presentationen sker inför en eventuell kommande emission av en grön obligation, och finns här för nedladdning.

Läs vidare »
Upakcxxz9jy4y8bvatsu

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 515 000 ton undvikta CO2-utsläpp

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 08:00 CEST

De cirka 150 gröna investeringsprojekt som finansieras av Kommuninvests gröna obligationer bidrar till att minska eller undvika närmare 515 000 ton i årliga koldioxidutsläpp, enligt det kommunala låneinstitutets andra effektrapportering för gröna obligationer, s.k. impact report. Det motsvarar utsläppen från cirka 350 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per år.

Obbfz3dhzjpf3sp04fei

Kommuninvest uppdaterar sitt ramverk för gröna obligationer

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 10:47 CEST

Kommuninvest, det kommunägda låneinstitutet, har publicerat ett uppdaterat ramverk avseende förmedling av gröna lån och emission av gröna obligationer. Det uppdaterade ramverket har beslutats av Kommuninvests miljökommitté för Gröna obligationer, som i huvudsak utgörs av oberoende miljö- och energispecialister från den kommunala sektorn.

Qdvnt3jukxuk20dnrhdq

Rapport: Försäljningar av kommunala anläggningstillgångar

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 11:00 CET

​I rapporten Försäljningar av kommunala anläggningstillgångar har Kommuninvest låtit granska försäljningarna av bostäder, övriga fastigheter, mark, tomträtter och aktier i kommunsektorn under åren 2013-2016.

Tbrpckrggvdvvmm00fie

Kommuninvest lanserar K2311, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 11:11 CET

​Kommuninvest kommer inom kort, givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen, benämnd K2311, får förfall den 13 november 2023. Avsikten är att uppnå benchmarkstatus med 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Kommuninvest

Vi finansierar välfärd

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 360 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Adress

  • Kommuninvest
  • Drottninggatan 2
  • 70210 Örebro
  • Sverige

Länkar