Skip to main content

Risker eller fördelar med utmanande lekplatser?

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2019 08:00 CEST

Corocord Spacenet variant

Jeanette Fich Jespersen som är global chef på Kompans forskningsinstitut KPI har skrivit en artikel om förhållandet mellan risk och nytta med en utmanande lekplats. Allt mer vetenskaplig forskning visar att bra lekplatser är viktiga för att utveckla barnens fysiska förmåga, vilket hjälper dem att ta sig fram i världen och på lekplatsen med större självförtroende. Föräldraskapet innebär en rädsla för att förlora den du älskar. Den här rädslan kan leda till ett överbeskyddande beteende som syftar till att undanröja alla risker och därmed även utmaningar för barnet.

Fysiskt utmanande lekar lär barnen att hantera risker, men också att hantera stressiga situationer.
I korthet uppmuntrar och tillhandahåller lekplatser fysisk aktivitet, social samverkan och lärande. Flera studier visar att utrustade lekplatser är det alternativ bland ett antal olika fritidsaktiviteter där barnen är mest fysiskt aktiva.

En bra och utmanande lekplats ska naturligtvis uppfylla säkerhetsstandarderna. Standarderna gör det möjligt att planera för leken på ett utmanande men säkert sätt. De ger också designers en ram som kan användas för att skapa roliga och utmanande lekar. Standarderna garanterar också att lekplatsen är åldersanpassad och är en plats för fria lekar i en trygg miljö.

För att komma till botten med frågan måste vi också nämna de vuxnas irrationella rädsla. Därför har lekparksansvariga en folkhälsouppgift att hantera. Så länga som vuxna inte vågar lita på den fysiska kompetensen hos nästa generation riskerar de intressanta lekplatserna att försvinna. Då försvinner också glädjen med lekplatserna. Detta berövar i sin tur barnen den avgörande fysiska utveckling och hälsa som de får genom att leka på åldersanpassade, utmanande och välplanerade lekplatser.

När ett sådant överbeskyddande beteende som föräldrar kan ha inträffar, motverkar det ett av syftena med lekplatsen – nämligen att barnen ska lära sig bemästra världen genom fysiska lekuppleveler.

Läs hela artikeln här:  

https://www.kompan.se/the-risk-benefit-equation-of-challenging-playgrounds

Eller i bifogad Pdf.

KOMPAN vill skapa gladare och hälsosammare samhällen genom fysisk aktivitet, lärande och social inkludering.

KOMPAN är en världsledande leverantör av lek-, park- och träningsutrustning till offentliga miljöer. 
Vi erbjuder innovativ design, hög säkerhet och lång hållbarhet. Vi är 1300 medarbetare, försäljningsbolag i 19 länder och distribution till över 60. Svenska säljkontoret finns i Mölnlycke utanför Göteborg.
Slottsbro är ett varumärke som ingår i Kompan Koncernen.

Besök oss på:

 www.kompan.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.