Skip to main content

KONE har minskat energiförbrukningen för sina standardhissar med 50 %

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 14:00 CET

KONE Corporation, pressmeddelande, den 25 november 2010

KONE, som är ett ledande företag inom hissar och rulltrappor, låter meddela att målsättningen om en 50-procentig minskning av energiförbrukningen för nya hissar nu har uppnåtts. Den ambitiösa, världsomspännande målsättningen angavs år 2008 och omfattar merparten av de hissar som KONE levererar globalt.

Genom att minska energiförbrukningen för sina hissar bidrar KONE till att minska den negativa miljöpåverkan från byggnader. Byggnader står för hela 40 procent av den totala energiförbrukningen världen över. Den nya serie standardhissar som KONE i dag kan erbjuda förbrukar 50 procent mindre energi än den vanligaste hissmodellen från KONE år 2006.

I dag förbrukar KONE:s europeiska standardhissar 60 procent mindre energi, de asiatiska standardhissarna förbrukar 50 procent mindre och de amerikanska standardhissarna förbrukar 40 procent mindre energi.

Sedan den kommersiella lanseringen har KONE:s hisserie MonoSpace totalt sparat lika mycket elektricitet som ett normalstort kraftverk producerar. Det motsvarar förbrukningen av två miljoner oljefat eller utsläppen från 100 000 bilar som kör jorden runt.

Minskningen har gått att åstadkomma tack vare ny teknik som utvecklats av KONE och dess leverantörer, till exempel effektivare motorer, effektivare lösningar för belysning och viloläge samt användning av regenerativ teknik där energin från de ned- eller uppåtgående hissarna tillvaratas.

Hissmaskineriet KONE EcoDisc förbrukar till exempel 50–70 procent mindre energi än de traditionella hissmotorerna. KONE har lanserat ny teknik i form av ett vektorstyrt, regenerativt drivsystem som tillvaratar hissarnas bromsenergi och överför den till byggnadens energinät. Med regenerativa drivsystem kan upp till 35 procent av hissens totala energiförbrukning återvinnas. Dessutom har de flesta av de nya hissarna från KONE försetts med LED-belysning som förbrukar upp till 80 procent mindre energi än vanlig halogenbelysning.

”Jag är stolt över att vi satte upp ett utmanande mål åt oss själva och sedan verkligen lyckades hålla fokus på att uppnå det. Vi upplever verkligen att våra energieffektiva hissar innebär en väsentlig förbättring för våra kunder”, säger Heikki Leppänen, EVP, New Equipment Business, KONE.

KONE:s mätprocess följer riktlinjerna i VDI 4707 som publicerats av den tyska ingenjörsföreningen VDI (Verein Deutscher Ingenieure), enligt vilka hissar klassificeras baserat på byggnadstyp och energiförbrukning. Energiförbrukningen för en hiss beror på byggnadstyp, antal starter, hastighet och belastning.

Tidigare pressmeddelanden angående KONE:s företagsansvar finns på www.kone.se:

  • 30 juli, 2010, KONE blir det första företag som når den högsta energieffektivitetsklassificeringen för sina hissar
  • 7 juli, 2010, KONE blir medlem i WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)

För mer information kontakta:

Anne Korkiakoski, Executive Vice President, Marketing & Communications, KONE.
tel. +358 204 75 4787

Corporate.communications@kone.com

Besök KONEs mediebibliotek för att ladda ned KONE-bilder

Om KONE

KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. Under det senaste århundradet har företaget engagerat sig för att förstå sina kunders behov och levererat branschledande hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och innovativa lösningar för modernisering och underhåll. Företagets mål är att erbjuda den bästa personflödesupplevelsen genom att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig inom byggnader på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider i en alltmer urban omgivning. 2009 omsatte KONE omkring 4,7 miljarder euro och hade ca 34 000 anställda. KONEs B-aktier är listade på NASDAQ OMX Helsinki Ltd i Finland. KONE grundades 1910 och firar sitt hundraårsjubileum 2010.

www.kone.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera