Skip to main content

KONE tecknar ramavtal med Coop

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 07:00 CET

KONE, ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar, har tecknat ett ramavtal med Coop. Ramavtalet gäller service och underhåll av bland annat portar, dörrar, lyftbord, hissar och rulltrappor i Coops butiker och stormarknader.

Ramavtalet som tecknats mellan KONE AB och Coop Sverige AB träder i kraft 2017-02-01 och gäller initialt till och med augusti 2019. Avtalet gäller Coops butiker och stormarknaders (CBS) butiker i östra och södra Sverige. Fristående detaljhandelsdrivande föreningar (DDF) inom Coopkoncernen har också möjlighet att avropa från det nya ramavtalet. I enlighet med avtalet kommer KONE arbeta nära tillsammans med Coop och även bidra med att regelbundet ta fram budgeterings- och planeringsunderlag för eventuella framtida utbyten vid behov.

De service- och underhållslösningar som ingår i ramavtalet är anpassade utifrån respektive fastighets behov. I avtalet ingår även tjänsten KONE Care Online, en webbaserad plattform, som bland annat gör det möjligt att i realtid övervaka utrustningens prestanda och få information om utförda och planerade serviceåtgärder.

- För oss på Coop var det viktigt med en samarbetspartner som kunde erbjuda en helhetslösning, säger Mikael Lindberg på Coop. KONE har rikstäckande verksamhet och erbjuder service- och underhållslösningar för alla de utrustningar vi önskade att få hjälp med. Valet av partner föll på KONE och vi är mycket glada över att ha tecknat detta nya ramavtal. Gemensam felanmälan samt ordning och reda på att service och eventuella besiktningsanmärkningar är utförda och åtgärdade är viktigt för oss. Detta underlättas betydligt med en och samma samarbetspartner. I våra butiker är det viktigt att minimera antalet driftsstopp och KONE erbjuder både felanmälan och jour dygnet runt. Med systematiskt och förebyggande underhåll är målet att förhindra problem innan de uppstår och minska både drifts- och energikostnader.

- Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att bli en långsiktig partner till Coop, säger Jaakko Kaivonen, VD för KONE Skandinavien. Vår vision är att leverera den bästa upplevelsen av People Flow under fastighetens hela livscykel. Det känns som en perfekt matchning att nu få hjälpa Coop att säkra ett smidigt flöde i och mellan utrustningar i deras stormarknader och butiker samt förbättra upplevelsen för användarna.


För mer information, vänligen kontakta:

Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef KONE AB, malin.brantlundin@kone.com, 08-752 35 64

Mikael Lindberg, Chef Coop Centrala Fastighetstjänster, micke.lindberg@coop.se

OM KONE:
KONEs uppdrag är att göra det enkelt att förflytta sig i en urban miljö. Som ett av världens ledande företag i hiss- och rulltrappsbranschen tillhandahåller KONE hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar samt lösningar för underhåll och modernisering som ökar byggnadens värde under hela livscykeln. Genom ett mer effektivt People Flow® ser vi till att människor kan förflytta sig på ett säkert, bekvämt och tillförlitligt sätt i allt högre och smartare byggnader. 2016 omsatte KONE 8,8 miljarder euro och hade vid årets slut nästan 52 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors i Finland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy