Skip to main content

Missa inte de fem nya utställningarna på Konstakademien!

Nyhet   •   Mar 13, 2019 11:49 CET

Nya receptionsstycken – Verk av Konstakademiens ledamöter
9/3 – 28/4, Sal Mitt & Sal Väst
Receptionsstycken, det verk som varje ledamot lämnar som ett slags donation till akademien efter inträde, gestaltar på sitt sätt en unik konsthistoria. Utställningen, med de senaste verken av konstnärer och arkitekter som tillförts samlingen, är ett led i arbetet med att synliggöra och tillgängliggöra både Konstakademiens samling och dess ledamöter. För att skapa dialog över tid och mellan verk presenteras jämsides en utställning med urval från en äldre grafiksamling vilken belyser vad elever vid akademien och arkitekter studerade under 1700-talet. Konstakademiens samlingar omfattar verk från 1400-talet till nutid.

Voluter, Vedutor & Väggfält. Arkitektens 1700-tal
9/3 – 28/4, Sal Öst
Voluter – ursprungligen en spiralformad byggnadsdetalj från Antikens Grekland. De får i utställningen representera betydelsen av de små delar som skall bygga upp helheten till en både konstnärlig och funktionell byggnad.
Vedutor – vyer över städer och större anläggningar. Representerar den helhetssyn arkitekten måste ha med stadsplanering och byggnadens placering i fokus. Vedutor över städer som Rom var också populära souvenirer inom den spirande turismen.
Väggfält – arkitekterna kunde också ha ansvar för inredningar från väggar till möbler, med rokoko och klassicism på rätt plats.

Kjell Strandqvist: Image
9/3 – 28/4, Galleri Väst & Ateljén
Kjell Strandqvist visar i utställningen Image en serie målningar vilka tillkom mellan 2016 och 2019. De har sin upprinnelse i något som inträffade i hans ateljé under vintern 2015. En händelse som vände upp och ned på tillvaron och orsakade ett kreativt vakuum. Men det fick också motvilligt en oväntad betydelse för det skeende som uppstod innan rummet återtogs.

Haunted House: A Trailer
9/3 – 28/4, Galleri Öst
Med Haunted House: A Trailer av Peter Geschwind, professor i skulptur vid Kungl. Konsthögskolan, inleder skolan en serie publika presentationer av sin forskning. Det är en praktikbaserad forskning som laborerar med konstnärskapets olika delar och förutsättningar, som testar och utvidgar dess gränser. Forskningen ger tillfälle till fördjupande reflektion genom experiment med konstnärskapets mest grundläggande elementa.

Ottilia Adelborg Revisited
8/3 – 17/3, Tengbomhallen
I utställningen Ottilia Adelborg Revisited, i Tengbomhallen och intilliggande Tidskriftsrummet, visas ett urval verk av Marc Handelman (US), Kristina Bength (SE), Nuno Vicente (PT), Tatiana Danilevskaya (RUS), Anders Bergman (FI) och Malin Pettersson Öberg (SE). Under somrarna 2017 och 2018 deltog konstnärerna i ett förutsättningslöst researchprojekt i Gagnef via GAIR residency, initierat av curator Sara Rossling. Projektet diskuterade kulturarv och Dalarna som plats och undersökte arvet efter Ottilia Adelborg (1855 -1936) konstnär, författare, illustratör, folklivsentusiast och grundare av utomhusmuseet Gagnefs Minnesstuga.

Mer information om utställningarna finns på Konstakademiens hemsida