Skip to main content

Utställningen Erland Brand/NUG öppnar på Kungliga Konstakademien

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2011 08:43 CET

Erland Brand/NUG i regi av Jan Håfström och Andreas Brändström visas på Kungliga Akademien för de fria konsterna, Fredsgatan 12, 8 januari-6 februari.

Vem som välte den höga obelisken på 'Place Vendome' under kommunardupproret i Paris 1870-71 förblir en historisk hemlighet - men starka misstankar riktades mot en konstnär, Gustave Courbet.

Var han skyldig, vilka motiv drev honom? Att förstöra statlig egendom var i och för sig allvarligt, men det man skulle minnas var något annat och tyngre vägande.

Courbet hade givit sin handling ett symbolvärde som skulle eka genom Historien ända fram till den 11 september 2001. De skyskrapor som föll då, var inte valda på måfå. Det var deras symbolvärde man ville åt. Obelisken i Paris och World Trade Centre i NYC representerar Makten på samma sätt som bankernas romerska tempelfasader. Den militära och den ekonomiska makten.

Det är alldeles tydligt att konsten idag går in i en ny och våldsam fas. Den slår mot institutioner som kränker och förnedrar den maktlösa människan. Men den slår inte blint. Vad den vill visa är vägen mot ett alternativt samhälle.

I Konstakademiens gamla modellsal där generationer av elever slitit under Ragnar Sandberg, Bror Marklund och Lennart Rodhe, skapar NUG en vindlande tapet, ett ångande mangroveträsk som öppnar en utsikt åt någonting annat. Någonting bortom kanon, estetik och akademism. Ett omvänt symbolvärde.

Tapeten omsluter ett verk av den gamle Erland Brand: drömda resor i ett entropiskt försvinnande universum. Ett gigantiskt arkiv av döda och levande språk. Ett maniskt arbete utan början eller slut.

I ett angränsande rum hänger Brands egna fysionomier, en samling söndermedicinerade dårar vilkas upplösta och marterade anleten skall göra dig sällskap in i sömnen. Vad symboliserar dom om inte den makulerade bortrationaliserade människan. Ett offer för maktmissbruk och likgiltighet. Men aldrig besegrad.

Jan Håfström, Stockholm januari 2011