This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Lina Bjerneld och Hanna Husberg
Lina Bjerneld och Hanna Husberg

Pressmeddelande -

Stipendiatutställningar

Utställningsstipendiat Lina Bjerneld
D-d-d-ding
14 mars – 26 april

Vernissage 14 mars kl 12-16.
Kl 13.30 inviger Ständig sekreterare Isabella Nilsson utställningen.

Lina Bjerneld (f 1979) mottog Konstakademiens utställningsstipendium ur Gerard Bonniers fond 2019.

Utställningen D-d-d-ding kretsar kring en serie nya verk; målningar och teckningar. Utgångspunkten ligger i lidande och passivitet men samtidigt vill utställningen visa en tilltro till handlingskraft. Att ändå, trots allt, försöka forma ett ljud, en ton eller en figur.

Lina Bjerneld, född 1979 i Mora, utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. 
Utställningar i urval; Malmö konstmuseum, the 14th Vilnius Painting Triennial, CAC, Art Brussels, Crystal Gallery, Galleri Flach, Fullersta Gård och Ahlbergshallen Östersund.

Lina Bjerneld har tilldelats ett stipendium ur Sven Erixsons minnesfond från Konstakademien och erhållit vistelsestipendium på Kunstdepot i Schweiz och IASPIS i Sverige. Hennes forskningsprojekt Klockspelet / Carillon finansierad av Konstnärsnämnden visades och publicerades 2019.


Bernadottestipendiat Hanna Husberg
From Aurora to Geospace
14 mars – 26 april

Vernissage lördag 14 mars kl 12-16.
Kl 14.00 inviger Ständig sekreterare Isabella Nilsson utställningen.
Invigningen följs av ett samtal mellan Camilla Larsson, kurator och skribent, och Liv Strand, konstnär, samt Hanna Husberg och Agata Marzecova om processen kring utställningen.
Samtalet sker på engelska.

Hanna Husberg (f 1981) tilldelades Bernadottestipendiet 2019 vilket innefattar ett års arbetsstipendium i en av Konstakademiens ateljéer. Stipendiet innebär även möjlighet till en utställning.

Tillsammans med miljöforskaren Agata Marzecova genomför Hanna Husberg utställningen From Aurora to Geospace som en del av deras gemensamma projekt Towards Atmospheric Care. Projektet syftar till att utforska konstruktionen av miljöföreställningar, hur tekniken åskådliggör klimatförändringar och påverkar vår uppfattning av miljön.

Hanna Husberg, född 1981 i Finland, är doktorand vid Wiens konstakademi och har tidigare studerat vid École´des Beaux-Arts, Paris.

''Hanna Husberg skyr inte vetenskapen när hon i sin konstnärliga praktik undersöker det för oss mest fundamentala; luften vi andas. Att visualisera och gestalta detta osynliga, livsnödvändiga, kräver mycket från sin avsändare'', stod det bland annat i motiveringen till stipendiet.

Ämnen

Regioner


Kungliga akademien för de fria konsterna, Konstakademien, grundades 1735 med ändamålet att främja utvecklingen av bildkonsten. Detta sker bland annat genom att bevaka området och föra konstens talan, förvalta samlingar, anordna utställningar samt främja utbildning och forskning genom nationella och internationella kontakter. Se vidare www.konstakademien.se.

Relaterat material