Skip to main content

Konstfack möter samhällets behov av ny designutbildning

Nyhet   •   Jan 19, 2016 13:21 CET

I takt med att önskemålen från en rad olika branscher ökar gällande en syn på design som någonting bortom ett färdigt format, bortom produkt och/eller tjänst, har Konstfack ansökt om och erhållit drygt en miljon kronor från KK-stiftelsen. Detta för ett forskningsprojekt i vilket Konstfacks masterutbildning i design ska utvecklas.

Idag finns möjligheten att på Konstfack ta en master i design med inriktningarna Rumslig gestaltning respektive Individuell studieplan i design. I takt med att önskemålen från en rad olika branscher ökar gällande en syn på design som någonting bortom ett färdigt format, bortom produkt och/eller tjänst, har Konstfack ansökt om och erhållit en dryg miljon kronor i stöd från KK-stiftelsen. Detta med syfte att öka både sam- och framtidsrelevansen i utbildningen för att bättre kunna möta dagens stora samhälleliga utmaningar.

Sedan cirka 15 år tillbaka praktiseras design i många "nya" sammanhang och med många "nya" frågeställningar där upplevelsen hos användare, konsumenter och patienter är viktiga aspekter. Det talas till exempel om tjänste-, service- och transformationsdesign, social innovation och hållbar design inom områden som rör bland annat supporttjänster, patientresor och demokrati i offentliga processer.

– Projektets syfte är att skapa förslag till en ny designutbildning där studenterna skaffar sig kunskap för att genomföra designmässiga, experimentella samarbetsprocesser. Dessa behövs för att hantera komplexa samhälleliga utmaningar och samtidigt säkerställa hållbarhet, kvalitet och estetiska såväl som etiska aspekter, berättar Katarina Wetter-Edman, lektor i tjänstedesign på Konstfack och en av de ansvariga för projektet.

– Studenterna kommer grundligt att utforska en mångfald av samtida och banbrytande metoder, samt ansatser och erfarenheter från samtida forskning. En utbildning bortom produkt och tjänst där just det okända är vad branschen anser behövs mer forskning om. Därav vårt initiativ, berättar Bo Westerlund, projektledare tillika professor i industridesign och tillägger att han och Katarina Wetter-Edman samarbetar med andra lärare i kollegiet samt ett tiotal designkonsulter, organisationer och myndigheter.

Forskningsprojektet kommer att pågå mellan februari 2016 och september 2017 och resultatet kommer antingen att inkorporeras i masterprogrammets individuella studieplan eller utgöra en helt ny inriktning.

För mer information, Bo Westerlund, professor, Konstfack, tel 070-511 11 48

For this news in English please click here.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy