Skip to main content

Nytt doktorsprogram i fördjupat forskningssamarbete mellan Konstfack och KTH

Nyhet   •   Dec 16, 2013 22:51 CET

Det nya doktorsprogrammet "Konst, teknik och design" är en fördjupning av forskningssamarbetet mellan Konstfack och KTH. Programmet initieras under våren 2014, och målen är kunskapsutveckling inom programmets områden, resursförstärkning, samt samverkan mellan konstnärliga och vetenskapliga perspektiv.

- Programmet "Konst, teknik och design" möjliggör en etablering av nya forskningsområden som svarar mot samhällets framtida behov. Vi förser också samhället med kvalificerade forskare som skyndar på den vitala utvecklingen av fler hållbara alternativ, säger Konstfacks rektor Maria Lantz och får medhåll av Peter Gudmundsson, rektor på KTH, som ser en rad intressanta utvecklingsmöjligheter i samarbetet.

För att nå målen satsas på en utveckling av en stark innovativ doktorandmiljö där konst-, design-, arkitektur- och ingenjörskunnande möts och stimulerar varandra. I miljön är social interaktion och daglig närvaro vital och här kommer ett antal betydande professorer, docenter och lektorer vid de båda lärosätena att verka.

- Genom programmet kommer en större forskningsmiljö att kunna erbjudas som även genererar kurser på avancerad nivå. Utbildning till externa intressenter kan också vara aktuellt, exempelvis inom urbana praktiker så som ljud, ljus och färg i offentlig miljö eller alternativ för berättande i bild och formgivning i olika medier, avslutar Maria Lantz och tillägger att utlysning av doktorandtjänster sker från och med april/maj 2014 parallellt med att Centrum för Konst, teknik och design etableras på Konstfack.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera