Skip to main content

Populärvetenskaplig antologi uppföljare av SYN-TES-projektet

Nyhet   •   Maj 21, 2014 12:31 CEST

I början av juni 2014 kommer antologin "FÄRG & LJUS. För människan – i rummet" ut på Svensk Byggtjänst förlag.

Boken är en fristående populärvetenskaplig uppföljning av det tvärvetenskapliga nordiska forskningsprojektet ”SYN-TES: Människa färg och ljus. Syntetisering för ett sammanhållet kunskapsområde”, som genomfördes 2010–2011.

Boken vänder sig främst till professionella inom färg- och ljusområdena, men är också avsedd att kunna användas inom utbildning på högskolor och universitet.

Redaktörer är Karin Fridell Anter och Ulf Klarén, som tillsammans ledde SYN-TES-projektet. Bokens elva författare är forskare och/eller praktiker och har samtliga, med ett undantag, medverkat i SYN-TES-projektet. Några av författarna företräder akademiska discipliner – arkitektur, design, miljöpsykologi, etnologi, vårdvetenskap – medan andra kommer från belysnings- och färgföretag.

Läs mer om SYN-TES-projektet på www.konstfack.se/SYN-TES.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera