Skip to main content

Romska barns vardag illustreras av Konstfackstudent

Nyhet   •   Maj 09, 2014 16:21 CEST

Marcus-Gunnar Pettersson, student på mastergruppen Storytelling, har illustrerat tre böcker om romska barns vardag. Böckerna är skrivna av Marin Salto. Initiativet till böckerna kommer från Linköpings kommun, som är en av fem pilotkommuner i regeringens strategi för romsk inkludering åren 2012-2032.

OLIKA-Förlag har fått i uppdrag av Linköpings kommun att göra tre barnböcker med romska barn i fokus. Böckerna Dansbus & Kaktrubbel, Badbomber & Simhjältar och Camping & Kurragömma handlar om vardagens äventyr som de flesta barn kan känna igen sig i. Romska barn har fått berätta och vara delaktiga, och illustratör Marcus-Gunnar Petterson har använt sina egna erfarenheter.

- Jag har själv romsk påbrå, då min familj är resanderomer, berättar Marcus-Gunnar Pettersson. Detta har varit till stor nytta under processen och särskilt en av böckerna innehåller mycket inspiration från min egen uppväxt. 

Marcus-Gunnar Pettersson fortsätter: 
- Det som särskilt utmärker romastrategin och som har peppat mig under arbetet, är att vi skildrar romska barns perspektiv i nutid, och inte genom en berättelse om vad som har varit förr. Romsk kultur finns knappt skildrad i bilderboksvärlden och om den nu syns, då är det oftast ur ett historiskt perspektiv genom ett fönster av "vitt filter" (den vita normens blick). Det är viktigt att dessa nya bilderböcker vi gjort accepteras som helt vanliga bilderböcker i hyllorna och inte som kurslitteratur eller historieböcker.

Böckerna lanseras den 13 maj 2014 i Linköping.


Läs mer om Marcus-Gunnar Pettersson på www.marcusgunnar.se.

Läs mer om böckerna på www.olika.nu/olika-ab/nyheter/.

Läs mer om "Regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032" på www.regeringen.se/sb/d/17342.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera