Skip to main content

Två nya forskningsprojekt beviljade

Nyhet   •   Dec 19, 2013 13:29 CET

Björn Hellström, professor i ljudkonst på Konstfack, har fått forskningsprojekten "Urbana akustikskärmar" och "Bättre ljudmiljö i kontorslandskap" beviljade.

Vinnovautlysningen Transport- och Miljöinnovationer har beviljat medel till forskningsprojektet "Urbana akustikskärmar". Projektet handlar om att, via konstnärliga experiment och fullskaletester mm, utforma skärmar som kan integreras i en urban miljö, och som klarar estetiska, arkitektoniska, akustiska och funktionella krav. Fokus ligger på miljöeffekter i form av en kvalitativ urban ljudmiljö, vilket i en förlängning skapar utrymme för stadsförtätning, i enlighet med dagens samsyn om hållbar stadsutveckling.

Medverkande i projektet är Konstfack, Chalmers – avd. Akustik (huvudman & koordinator), Psykologiska Inst. på Stockholms Universitet, Stockholms Stad (Miljöförvaltningen och Trafikkontoret), Tyréns AB och Z-bloc Norden AB. Projektet löper under perioden 2013-11-01 - 2017-12-31. Beviljade projektmedel är totalt 4 922 000 kr.


AFA Försäkrings forskningsstöd har beviljat medel till forskningsnätverket och doktorandprojektet "Bättre ljudmiljö i kontorslandskap". Forskningsarbetet handlar om att studera effekterna av ett ljudmiljösystem, där icke önskvärda ljud reduceras och kvalitativa ljud från omgivningen lyfts fram eller tillsätts med hjälp av digital teknik. Ett exempel är maskering, som kan handla om att kamouflera tal genom olika bakgrundsljud så att talet upplevs som mindre störande i ett kontorslandskap. Det är väl känt att den akustiska miljön på arbetsplatsen påverkar både produktivitet, välbefinnande och hälsa hos personalen. Men hur kan den akustiska miljön utformas, så att kontorsarbetsplatserna blir mer flexibla och situationsanpassade?

Medverkande i projektet är Konstfack, Högskolan Väst (huvudman & koordinator) och Sahlgrenska Akademin-Göteborgs Universitet. Projektet löper under perioden 2014-11-01 - 2015-12-31. Beviljade projektmedel är totalt 2 344 000 kronor.


Läs mer om Björn Hellström på www.acousticdesign.se.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy