Skip to main content

Konsthantverket på Konstfack får topp-omdöme

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 12:25 CEST

Beskedet att Konstfacks utbildningar inom huvudområdet Konsthantverk får omdömet ”mycket hög kvalitet” efter Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning är fantastiskt glädjande. Konstfacks position som ledande inom fältet Konsthantverk befästs genom granskningen. Detta gäller både kandidat- och masterutbildning i Keramik & Glas och Ädellab/Jewellery & Corpus.

Utbildningarna inom Fri konst får omdömet "hög kvalitet" - vilket omfattar kandidat- och masterutbildning i såväl Konst som Textil (med inriktning konst). Majoriteten av de granskade studentarbetena får dessutom mycket hög måluppfyllelse gällande målet ”kritisk reflektion”.

Omdömet "hög kvalitet" får även huvudområdet Design på avancerad nivå, där fyra olika masterutbildningar – Storytelling, Textil i det utvidgade fältet, InSpace, Formgiving Intelligence – ingår. Samtliga lärandemål fick ”hög kvalitet”.

Samtidigt fann UKÄ:s granskare brister inom huvudområdet Design på grundnivå som berör fyra kandidatprogram: Grafisk Design & Illustration, Industridesign, Inredningsarkitektur & Möbeldesign, samt Textil (inriktning Design).

Rektor Maria Lantz kommenterar:
- Resultaten av granskningen var väntade. Redan under självvärderingsfasen hösten 2013, som var en del i UKÄ:s granskning, var det tydligt för oss var våra styrkor och svagheter fanns. Att våra masterutbildningar håller hög eller mycket hög kvalitet var väntat. Konstfack är bevisligen en ytterst skarp kunskapsmiljö där teori och praktiskt gestaltande förenas. Därtill ligger vi på topp inom konsthantverk- här ligger vi på allra högsta internationella nivå. Nu är vi redo att utvecklas vidare, och vi vill tacka både studenter och lärare som arbetat med granskningen internt, och självfallet UKÄ och de externa granskarna, för ett gediget arbete.

- Bristerna i designutbildningen på grundnivå – som handlar om studentens förmåga till kritisk reflektion och kopplingen till samhällsfrågor – speglar problem som vi delvis redan identifierat och är entusiastiska över att få arbeta vidare med. Omdömen som gäller övriga mål är goda. Vi kommer att använda rapporten som underlag under det år vi har på oss för att åtgärda bristerna. I konkreta termer innebär det att vi kommer att sätta kurserna under lupp och se hur de bättre kan relatera till examensmålen. På mer detaljerad nivå ska de inblandade lärarna och studenterna involveras. Processen kring att förbättra kvalitén måste förankras på djupet så att vi kan behålla och tydliggöra våra styrkor.

Under läsåret 2013-14 påbörjade Konstfack ett förändringsarbete där innehållet i vårt Masterprogram setts över. Utvärderingen ger oss värdefull och nödvändig information för det fortsatta förbättringsarbetet som även inbegriper kandidatutbildningarna. Att noggrant analysera både egna och andra lärosätens utvärderingar innebär dessutom att tänka utifrån såväl profilering som kvalitet. Konstfack tillsätter nu en arbetsgrupp för att utveckla lednings- och beslutsstruktur kring utbildningarna samt rutiner för hur vi hanterar kvalitetssäkring kontinuerligt.

Vår levande miljö som ständigt är i rörelse måste samtidigt garantera kvalitén långsiktigt. Här är planering och intern struktur lika viktig som en konstnärligt skarp miljö där såväl risktagande som experiment tillåts. 

Maria Lantz avslutar:
- Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola och unik i sitt slag. Här ryms hela det bild- och formkonstnärliga fältet under ett tak. Samtidigt som detta är en styrka för skolan finns det mycket som ska härbärgeras inom en relativt liten akademi: allt från slöjd- och bildämneslärarutbildningar till samtidskonst, konsthantverk, visuell kommunikation, inredningsarkitektur och industridesign. UKÄ-granskningen är viktig och hjälper oss att få syn på våra styrkor och svagheter.


Läs mer
UKÄ:s pressmeddelande om utvärdering av kvaliteten på landets konstnärliga utbildningar


Frågor

Maria Lantz, rektor, tel 076-724 97 77, maria.lantz@konstfack.se
Elisabet Nordwall, förvaltningschef, tel 070-229 03 06, elisabet.nordwall@konstfack.se

Konstfack är Sveriges största konst- och designhögskola. Vi erbjuder utbildningar på kandidat- och masternivå inom konst, konsthantverk och design samt lärarutbildning. Gemensamt för våra utbildningar är att de vilar på konstnärlig grund. Konstfack grundades 1844 och har idag ca 900 studenter och 200 anställda. Besök oss på www.konstfack.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera