Skip to main content

Förlängd anmälningsperiod till och med den 22 april

Nyhet   •   Apr 13, 2018 14:49 CEST

Skräddarsydd kurs för konsthantverkare och konstnärer.

Är du yrkesverksam konstnär eller konsthantverkare och vill veta mer om hur man söker offentliga uppdrag och blir synlig vid upphandling av konst?

Då är fortbildningen Dig.Up/Konst något för dig. Med avstamp i grunderna inom upphandling av konst går vi igenom allt från vad lagen om upphandling, LOU, betyder för dig som konstnär, till hur upphandling fungerar i praktiken och hur du ska tänka och agera för att delta i upphandlingsprocessen.

Kursen omfattar samtliga föreläsningsdagar som beskrivs här, inklusive de praktiska handledningstillfällena i Malmö och avslutas med en unik möjlighet att träffa erfarna konstkonsulter som ger dig respons på ditt arbete under en portfoliovisning.

Du kan också välja att enbart ta del av dagen i Kalmar och/eller Växjö separat.

Anmälan görs senast den 22 april - klicka här och du kommer till anmälningsformuläret.Anmälan är bindande.

KALMAR Upphandling av offentlig konst – hur går det till?

I Kalmar den 17/5 möter du konstnären och konstkonsulten Johanna Adebäck som under rubriken 1%-regeln och LOU – offentlig konst som beställd tjänst förklarar vad enprocentregeln och LOU egentligen är, och hur de påverkar förutsättningarna för den offentliga konsten i dag.

Hur ska du som konstnär förhålla dig till detta, och vilka möjligheter erbjuder det? Johanna Adebäck tar också upp skillnaderna mellan stat, kommun och privata aktörer och ger svar på frågan Vad innebär detta för dig som konstnär i praktiken?


Ragna Berlin, konstnär och VD för Konstpool, tar upp allt om din ansökan – Så funkar det och så gör du! Vilka rättigheter har du som ansöker och vad är intressant att söka till – samt inte minst hur en bra ansökan kan se ut från uppdragsgivarens synvinkel.

I Kalmar medverkar också Stina Siljing, konstnär och konstkonsult vid Kc Syd. Hon ger oss en inblick i offentlig gestaltning från båda perspektiven: Vad kan jag som konstnär ta med mig i rollen som konsult och vice versa?

Dagen avslutas med samtal och frågestund.

-----------------------------------------

VÄXJÖ Hur blir jag synlig för uppdrag?

I Växjö 24/5 gör vi en djupdykning i allt du vill veta om konstkonsultens roll och arbete i relation till konstnären, ledd av Marie Holmgren, konstnär och projektledare på Stockholm konst, samt Åsa-Viktoria Wihlborg, VD och konstkonsult på Art Platform.

De delar med sig av sina erfarenheter och diskuterar: Hur skiljer sig deras arbete åt utifrån vem uppdragsgivaren är? Vilka kompetenser krävs och med vilken blick läser man ansökningar? Vem kommer i fråga för ett uppdrag? Hur skapar man en relevant portfolio?

-----------------------------------------

MALMÖ Orientering i upphandlingsplattform och bildhantering för din digitala portfolio

I Malmö den 28-29/5 samt 4-5/6 är det praktiska tillvägagångssättet med en genomgång i hur man navigerar i en upphandlingsplattform i fokus. Den som önskar får en orientering i grunderna inom digital bildhantering.

Vi tar även hjälp av varandra och samtalar kring frågor vi berört under kursen, och diskuterar hur man bäst planerar sin digitala portfolio utifrån vilka mål man har med sitt arbete.

Arrangeras i samarbete med Mediaverkstaden.

-----------------------------------------

AVSLUTNING - portfoliovisning

I mitten av september äger vår sista träff rum, som innebär ett helt unikt tillfälle för dig att få personlig feedback och respons på din portfolio som du arbetat med under kursens gång.

Här får alla deltagare presentera sig själva och sin portfolio för två erfarna konstkonsulter; Kristina Möster Nilsson, curator vid Statens konstråd och Marie Holmgren, projektledare vid Stockholm konst.

-----------------------------------------

Kursdatum

  • 17/5
  • 24/5
  • 28-29/5
  • 4-5/6

samt portfoliovisning i september. Datum meddelas senare

Kursen har ett begränsat antal platser - urval sker baserat på ansökan.

-----------------------------------------

Pris

  • Hela kursen 850 kronor exklusive moms.
  • Endast dagen i Kalmar: 100 kronor.
  • Endast dagen i Växjö: 250 kronor.

Kursen ges av Konsthantverkscentrum och Kc Syd med stöd av Region Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Föreläsningarna i Kalmar och Växjö kommer att dokumenteras och finnas tillgängliga för medlemmar online efter kursens slut.

Har du frågor? Kontakta Stina Bergström Clauss, koordinator på Konsthantverkscentrum för 

Dig/Up Konst.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy